Ytringsfrihed og manglende empati

Ytringsfrihed og manglende empati

De farcelignede tilstande Venstres spinmedarbejder, Ditte Okman har leveret i sine indlæg på det sociale netværk Facebook, mangel på empati og situationsfornemmelse i disse medier i privat sammenhæng  giver stof til eftertanke.

Man må stille sig selv spørgsmålet om hvor går grænsen imellem et betroet job og udbasunering af anklager og perfide udtalelser om alt og alle, mange af udtalelserne direkte injurierende over for personer der ikke lige faldt i smag hos damen.

Det skulle være så godt med sociale netværk, her kan man kommentere og komme til udtryk med sine meninger og holdninger, men det kræver at de grundlæggende menneskelige holdninger til sine medmennesker er i orden, det kræver empati og situationsfornemmelse, her er der ikke tale om et realityshow, hvor man kører linen helt ud, men andre personer og deres liv der hænges ud som vasketøj i forskellige sammenhænge. Derfor er en form for selvdisciplin vigtig når der ytres holdninger til andre personer. Injurielovgivningen er mange gange overtrådt når der ses på diverse udtalelser på sociale medier, grunden til der ikke følges op på det er tit manglende anmeldelser fra de berørte personer, enten er de ikke opmærksomme på de er hængt ud eller de ikke ønsker at gøre noget ved det.

Hvis personer arbejder indenfor områder hvor de let kan sammenlignes med virksomheden etc. – ligesom i dette tilfælde, en spinmedarbejder hos partiet Venstre, skader det hele vejen rundt i organisationen og giver ridser i lakken, også på partiet. Først går man ud og prøver at dysse sagen ned, derefter bliver den mere alvorlig, for til sidst at indgå aftale med personen om at forlade sin post som spinmedarbejder.

Hvad bliver så det næste, er der nogle i Venstre der sveder tran for tiden? Hvor meget kender den afgåede medarbejder de enkelte partimedlemmer? Skal der lukkes gylle ud senere når den første bølge er rullet ind over land? Det vil kun fremtiden vise.

Der er regelsæt der går ud over arbejdstiden

Der er f.eks. i de gamle krav til tjenestemænd – f.eks. folk ansat i retssystem og lign. denne regel i aftalegrundlaget

”Tjenestemanden skal samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for hans stilling, og såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver”.

Hvilket må kunne sidestilles med hvilken adfærd en person har i forbindelse med ytringer etc. i det offentlige rum, steder som f.eks. Facebook, blogs og diverse fora.

Tilmelding nyheder