Virksomhedens potentiale

Virksomhedens potentiale

I dag er der mange skjulte ressourcer i virksomhederne når det gælder online markedsføring, produktion og service etc., her er der tit tale om uudnyttede kompetencer og knowhow om produkter etc. Mange medarbejdere har ved at arbejde med specifikke arbejdsområder, formelle og uformelle kompetencer som kan være med til at sætte fokus på det gode salg af virksomhedens produkter, alt sammen noget der ikke udnyttes kommercielt i virksomheden i tilstrækkelig grad.

Der er i mange virksomheder afsætningsområder der ikke har været berørt, eller virksomhedens ledelse og marketingfolk ikke ved eksisterer, dette i forhold til de kerneydelser de sælger dagligt.

Markedet for online markedsføring er i konstant bevægelse, der kommer nye indgangsvinkler til markedet, nye ideer afprøves og tilpasses den forventede kundetilgang af nye kunder i virksomheden.

Men skal man udnytte organisationens ressourcer optimalt, er det vigtigt at komme helt ned i detaljen, og kunne identificere styrker samt svagheder ved produkter og tjenesteydelser.

At udnytte det markedsførings potentiale der allerede er oparbejdet i virksomheden, er en vigtig faktor i virksomhedens produktion og online markedsføring, dem der omgås produkterne dagligt, er også dem der har det største kendskab til produkter / tjenesteydelser.

Det er ejeren af skoen der ved hvor den klemmer”, derfor skal disse kernepersoner være med i processen og komme med ideer og produktbeskrivelser.

Lean Management

Metoden Lean Management filosofien kan godt anvendes i hele organisationen, herunder i forbindelse med sin online markedsføring som jo er virksomhedens afsætningsled i forhold til forbrugeren.

Den grundlæggende filosofi der ligger bag Lean management begrebet kan anvendes i forbindelse med produktion, virksomhedsdrift, service og markedsføring. Systemet er udviklet af Toyota i produktionssammenhæng i halvtresserne.

I Lean management specificerer man de værdier der er vigtige for kunden, og de områder der skal udarbejdes en markedsføringsstrategi til.

  • Udarbejd kravspecifikation til produkter.
  • Fjern elementer kontinuerligt der er uhensigtsmæssige i produktion og produkter.
  • Opbyg arbejdsrutiner der tilgodeser produktion og værdikæder.

Ved at tænke i helheder og ikke i begrænsninger, skal fokus være baseret på processen fra produktion og til produktet ligger hos kunden, her kan der spares tid og ressourcer, ved at alle implicerede parter er en del af den værdikæde, der skaber det samlede salg af virksomhedens produkter på konkurrencemæssige vilkår i forhold til markedet.

Ved at bruge elementer i lean filosofien i online markedsføringen, fjernes spild i en kontinuerlig rækkefølge, for derved at kunne minimere omkostningerne og højne kvaliteten og forbedre salget af produkter.

Markedsføringsafdelingen arbejder tit med ”højtflyvende planer” i stedet for at arbejde ud fra det potentiale der allerede findes i virksomheden, dette kombineret med indspark fra konsulenter og rådgivere som vil give optimering i forretningsgange og styrke virksomhedens markedsposition fremadrettet.

Tilmelding nyheder