Uopfordret e-mail kan være dyrt for afsenderen

Uopfordret e-mail kan være dyrt for afsenderen.

Ifølge flere dagblade er der faldet dom i en sag om uopfordret udsendelse af e-mail i forbindelse med en e-mail kampagne, som blev udsendt af Bella Notte Julegalla. Københavns byret takserede udsendelsen af 500 uopfordrede e-mail til en bøde på kr. 50.000,- i overensstemmelse med forbrugermandens påstand i sagen.

Udgangspunktet for sagen er at i 2007 blev der sendt en del klager til forbrugerombudsmanden vedr. uanmodet reklame, hvilket resulterede i en politianmeldelse i 2008 for overtrædelse af markedsføringslovens § 6 stk. 1, som omhandler hvornår en erhvervsdrivende må rette elektronisk henvendelse til en forbruger, der vedrører afsætning af produkter eller tjenesteydelser, uden forudgående accept fra modtageren. At fremsende uopfordret e-mail betragtes som værende spam.

Man må ikke fremsende uanmodede henvendelser til forbrugerne, hvis der er tale om et kommercielt mål, det gælder både telefax, e-mail og sms.

Du kan læse mere her om nyhedsbreve, udsendelse af e-mail og markedsføringsloven.

Tilmelding nyheder