Typosquatting

Typosquatting

Misbrug af andres varemærker i sin markedsføring på nettet er et udbredt fænomen, den form der til dagligt anvendes mest er typosquatting, hvor der satses på fejlindtastninger og ikke indekseringer i søgemaskinerne, derfor er det sværere at spotte for den enkelte virksomhed da der typisk ikke figurerer søgeresultater på disse fejlstavninger og afarter heraf.

Typosquatting er imidlertid ikke den eneste måde brand udnyttes på Internettet, der findes utallige eksempler på at virksomheder lægger sig tæt op af allerede indarbejdede brand, og publicerer egne sider på disse domæner, derved kan der høstes goodwill og besøgende på andres bekostning en rum tid inden dette stoppes – ved et fogedforbud eller domæneklagenævnet behandling af overtrædelsen.

Retssystemets muligheder.

Et fogedforbud er relativt dyrt at sætte i værk, det er klart at store koncerner der har fast tilknyttet advokater og jurister, f.eks. en virksomhed som LEGO har nemmere ved at håndhæve sine rettigheder og beskytte sit indarbejdede brand, en mindre virksomhed kan godt få sværere ved at opfylde de krævede sikkerhedsstillelser ved udarbejdelsen af et fogedforbud. Men det udelukker ikke brugen af fogedforbud i sådanne sager.

Domæneklagenævnet

Domæneklagenævnet giver mulighed for at klage over et domæne der ligger tæt op af virksomhedens eget domæne, og som kan give anledning til forveksling af de enkelte virksomheder, er der tale om typosquatting, og domæne ejere der har mange lignende domæner registreret, kan sagen behandles hurtigt, hvis der er tale om enkeltstående tilfælde, vil der være tale om længerevarende sagsbehandlingstider da den skal behandles på normal vis i domæneklagenævnet.

Men på den måde systemet foregår, med forholdsvis lange behandlingstider, vil det for en virksomhed som vores være forholdsvis let, at skabe meget trafik ud fra sådanne domæner, HVIS MAN ER EN BAD GUY – som man bare tilsatte forskellige endelser ud fra eksisterende websitenavne og deres indarbejdede brand.

Dette er ikke vores stil at lukrere på andres brand, men set i øjnene af langsomme processer og klageprocedure, er der meget store muligheder for dem der rent faktisk er mere eller mindre ligeglade med at udnytte andres brandværdier, og gerne køber et domæne til nogle få kroner, og hvor muligheden for at kunne generere store trafikmængder via disse sites i en periode er store, her skal man tænke på at der ikke skal ret mange besøgende til før investeringen i domænet er tjent ind, sammenlignet med prisen på Google adwords.

Hvis den tilpas dårlige moral er tilstede, vil der ud fra mere eller mindre alle danske domæner kunne tjenes store summer på at producere og drive disse typosquatting domæner, som måske efter måneders tovtrækkeri fjernes, i mellemtiden har de eksempelvis genereret tusindvis af besøgende til glæde for krænkerens virksomhed.

Retssystemet giver mulighed for at kunne kræve erstatning for tab, men det er her svært at kunne gøre et tab op i forhold til besøgstal og omsætningsnedgang, i princippet skal man stå med kunder der siger de ville købe hos X, hvis de ikke var landet på Y side og handlet her i stedet, så der skal meget til at løfte bevisbyrden rent retsmæssigt, omkostningerne til længerevarende sager er også store. Derfor vælger mange virksomheder at undlade at følge op rent retsmæssigt på dette når typosquatting domænet suspenderes. Krænkeren fortsætter så bare med nye domæner andre steder i sin higen efter at skaffe trafik til sine egne aktiviteter på nettet.

Tilmelding nyheder