SWOT analyse i marketing afdelingen

SWOT analyse i marketing afdelingen

Brug en SWOT analyse som værktøj til at identificere styrker og svagheder i organisationens markedsføring, analysen kan bruges til på en kvalitativ måde at se på de forhold der kan skabe problemer, sejre og vækst for virksomheden i sin markedsføring på Internettet.

SWOT analyse er et strategisk værktøj udviklet til at finde virksomhedens (Strengths), svagheder (Weaknesses), muligheder (Opportunities) og trusler (Threats) i det arbejdsfelt den opererer.

SWOT analysen giver dig et øjebliksbillede over virksomhedens formåen her og nu, der er tale om at tage temperaturen i organisationen, og se på hvorledes mulighederne for drift og indtjening kan optimeres indenfor virksomhedens kerneområder.

En SWOT analyse er nem at udarbejde, der udføres typisk en brainstorming som indledende fase, herefter bearbejdes de enkelte emneområder der berører de enkelte faser i diagrammet.

Med baggrund i SWOT analysen kan virksomheden udstikke en handlingsplan der beskriver, hvordan styrker og muligheder anvendes bedst muligt, svagheder og trusler bør der skærmes i mod ved rettidig omhu, ved at kende svaghederne kan der sættes ind for at styrke disse områder i markedsføringen.

Læs mere om SWOT analyser

Tilmelding nyheder