Søgemaskineoptimering 2012

Søgemaskineoptimering 2012

Søgemaskineoptimering og markedsføringstendenser ændrer sit i takt med tiden, det ser ud til at der sker nogle væsentlige ændringer i den måde, der skal foretages søgemaskineoptimering på i det kommende år. Disse ændringer i søgemaskinerne vil få mærkbar betydning for mange website-ejere, der allerede er i fuld gang med den organiske søgemaskineoptimering og online markedsføring.

Den personificerede måde at håndtere søgeresultater på er i fuld gang, og med yderligere justeringer på Google i forbindelse med Google Search, Plus Your World, så viser tendensen, hvilken vej vinden blæser i forbindelse med justeringer af algoritmer etc.

Forskellen på de tidligere personrelaterede søgeresultattilpasninger som Google har arbejdet med, sker der væsentlige ændringer i den måde søgemaskinen vil håndtere sine personrelaterede data på fremover.

Det Sociale aspekt vil vægte i søgeresultaterne, hvilket betyder der udover standard algoritmen kombineres med en person-, og nu også en algoritme baseret på personens sociale tilhørsforhold på nettet.

Googles sociale netværk Google+ vil være et element, der giver søgemaskinen en yderligere justeringsmulighed i forhold til den enkelte bruger, uafhængigt af andre søgeresultater.

Facebook og Twitter har Google ikke umiddelbart mulighed for at samstemme data med, hvilket gør at søgebillede de bygger på, stammer fra de data som Google+ netværket leverer til søgemaskinen.

Betydningen er allerede synlig, der vil være store forskelle i søgeresultaterne ud fra disse ændringer, der er foretaget, og når de er fuldt udrullet vil det være den nye situation for søgemaskineoptimering, hvor søgeresultaterne ikke kan stå alene når der optimeres.

Der er ingen tvivl om at Google+ skal med ind over i en søgemaskinestrategi, når der skal optimeres i dag.

Tilmelding nyheder