SEO i markedsføringen af virksomheden

SEO i markedsføringen af virksomheden

SEO som begreb dækker over search engine optimization / søgemaskineoptimering, seo begrebet er blevet mere og mere aktuelt i alle former for virksomheder i dag, tidligere når man talte om, at man arbejdede indenfor SEO branchen, og udførte søgemaskineoptimering af virksomheders websites, blev der skulet skævt til en, folk forstod ikke den rette sammenhæng imellem søgemaskiner, besøg fra disse søgemaskiner og kunder i forretningen. Det at en virksomhed kunne foretage SEO / søgemaskineoptimering og få den pågældende virksomhed op på søgemaskinernes første sider med udvalgte søgeord, blev der ikke tænkt dybere over i mange kredse.

I dag er alle virksomheder mere eller mindre fuldstændigt klar over vigtigheden af at være tilstede på søgemaskinerne, dette kræver SEO under en eller anden form, mange udfører selv visse former for optimering, mange gange uden de helt store resultater for virksomheden.

Hvorfor sker der ikke noget på søgemaskinerne med min egen SEO?

Man skal huske, at på søgemaskinernes første side er der ti pladser, plus annoncer fra adwords og lign. Hvis alle de virksomheder der ønsker at være på side et med alle de søgeord som de ønsker, og finder relevante for deres virksomhed, så skal denne liste udvides til tusindvis på resultatsiden, hvilket jo ikke kan lade sig gøre i praksis, da der kun er ti pladser, hvorfor skal den enkelte virksomhed, som føler at de absolut skal være på side et, med deres varer, have fortrinsret til denne placering? Og konkurrenterne skal bare henvises til side to og bagud, hvorfor skal der gives fortrinsret til side et på Google?

Derfor skærpes konkurrencen på SEO og de pågældende SEO aktører, professionelle såsom amatører imellem. De bedste løsninger er på side et på søgemaskinerne, de andre er der ikke, det er noget enhver kan forstå!

SEO er en disciplin der har mange tekniske elementer involveret, i takt med flere og flere arbejder med at optimere på deres websites, vil det alt andet end lige være sværere at komme i top ti på søgemaskinernes resultatlister med sit budskab.

Professionel SEO hjælper dig på vej.

SEO junglen er stor, der tilbydes seo produkter fra mange leverandører i dag, de fleste kan ikke leve op til deres egne udsagn når aftaler indgås, dette er tit frustrerende for kunden, som ikke helt er med i processen, mangler overblik og know how over hvad der rent faktisk sker i optimeringsprocessen. En SEO proces er en never ending story, her skal der dagligt, ugentligt og månedligt analyseres på data og datastrømme, tilpasses og justeres, ved at anvende forskellige teknologier til at finde de bedst egnede søgefraser, der giver den højeste volume af besøgende, og fravælge mindre søgte søgeord, kan man sammensætte en SEO strategi der tager udgangspunkt i en etisk søgemaskineoptimering og hvor der på nogle søgefraser opsættes f.eks. Google adwords kampagner til underbygning af de organiske søgeresultater.

SEO er mere end søgemaskineoptimering.

SEO er mere end søgemaskineoptimering, der skal i dag i markedsføring tænkes i helheder, f.eks. brugere af websitet, bruger adfærd, websites funktionalitet, markedsføringsbudskaber, placeringer på søgemaskinerne på relevante søgeord, Google optimering, Google adwords annoncer, Yahoo marketing annoncer, Pressedækning, email kampagne, banner annoncer, Facebook, Twitter og den trykte presse.

Hvorfor forbindes SEO kun med placering af søgeord.

Mange virksomheder har svært ved at tænke i helheder, men tænker umiddelbart i indarbejdede markedsføringsmønstre, der tænkes på markedsføring som et element, annoncering på nettet som et andet element og evt. SEO som et tredje element, eller ben i markedsføringen. Dette er helt forkert i moderne markedsføring, der skal tænkes i markedsføringsløsninger, løsninger som tilgodeser virksomheden i alle aspekter indenfor markedsføring og der skal skabes relationer imellem de enkelte delelementer. Ved at kunne identificere de enkelte markedsførings elementer, og aktivere kampagner og lign. samtidig, eller som en naturlig del af en længerevarende kampagne, skabes der stor synergi i forhold til markedet, og den kundegruppe der ønskes markedsført til.

Markedsføringens delelementer.

Markedsføring og strategiplanlægning starter med at analysere sin virksomhed, og de produkter der ønskes at positioneres, her skal der ses på hvilke produkter der er relevante i forhold til konkurrenter og markedet som helhed, markedsanalysen skal munde ud i at kende sit marked, vide eksakt, hvilke markedsføringsstrenge der skal spilles på.

Noget at markedsføringsbudgettet skal helt naturligt tilgå SEO og søgemaskineoptimering af virksomhedens webplatform, andre midler skal tilgå annoncering med Google adwords, banner annoncering, presse kontakter og andre offline / online markedsføringskanaler.

Opfølgning på de enkelte delelementer SEO, Google adwords etc.

Når et markedsførings procesforløb sættes i gang, er det vigtigt at have kontrol over den løbende proces, hvordan virker min SEO / søgemaskineoptimering, hvordan konverterer de valgte søgeord, hvordan konverterer Google adwords og de andre markedsmæssige markedsføringstiltag virksomheden har foretaget sig.

Ved at foretage en løbende evaluering af markedsførings indsatsen, har man et overblik over situationen, der kan med f.eks. Google analytics trækkes valide brugerdata ud af systemet, data som giver virksomheden kendskab til hvordan tilstanden er på websitet, hvad søges der på i forhold til mit website? Hvilke søgeord giver respons? Hvor lang tid er den enkelte bruger på websitet? ( Hvor stor bounce rate / afvisningsprocent er der på webstedet), hvor kommer brugerne fra, landeopdeling mv., alle disse informationer er vigtige for at holde sin online markedsføring på plads kontinuerligt, i forhold til konkurrenter etc. Optimering og løbende SEO / søgemaskineoptimering af websitet på baggrund af analyser, dette er vigtige områder at arbejde med i dagligdagen i markedsføringsafdelingen, der kan tit være tale om at få fokuseret enkeltområder og søgeord, der kan være tale om udvidelse med relevante linkpartnere, sider der indholdsmæssigt svarer til virksomhedens eget website, nye opsætninger på virksomhedens website etc. Det kræver nøje gennemtænkt webanalyse og effektivt brug af denne, for at profitoptimere sitet til kundens tilfredshed, dette skal ses i forhold til udbyttet af investeringen i markedsføringen af websitet.

Virksomhedens CMS platform og SEO

Mange virksomheder har CMS systemer der mangler de fornødne SEO egenskaber, for at kunne fungere optimalt i den stigende konkurrence CMS systemerne imellem, med søgemaskinevenlighed og mangel på samme. Prisen på et CMS system er ikke proportionel med udnyttelsesgraden, funktionaliteten af SEO og de egenskaber der er for søgemaskineoptimering af den pågældende CMS platform.

Mange CMS udbydere har et mantra der altid siger, vores system er søgemaskinevenligt og der er mange muligheder for SEO og søgemaskineoptimering på vores platform, når man så som professionel SEO virksomhed ser hvad der kaldes SEO og søgemaskineoptimering, og ser de felter og elementer der kan arbejdes i, må man tage sig til hovedet mange gange, der kan i mange systemer ændres på title, description og keyword, og det er de muligheder der er at arbejde med her, alle de små detaljer i den egentlige webkodning og html output der genereres på baggrund af enten den bagvedliggende php, asp eller .net kodning giver ingen muligheder for yderligere justeringer. At fastlåse et system og sige til sine kunder, vi ved hvad der er godt for dig, vi giver ikke adgang til andre optimeringsmuligheder, for vi har selv fået et website ind på side et på Google, med et søgeord, dette er ikke nok.

Vores anbefalinger til CMS løsninger etc.

Hvis udbyderen af CMS systemet er stejl og bedrevidende, og ikke kan fremlægge fornøden dokumentation om hvordan systemet arbejder i forhold til søgemaskiner, men mener SEO delen er optimal for sine kunder, ikke er modtagelig for et samarbejde og udvikling af deres CMS kunders løsninger, er vores anbefaling i de fleste tilfælde, at få en anden løsning sat op i et cms system der er optimerbart, og hvor udviklingsmulighederne er tilstede rent seo mæssigt.

På den lange bane vil man undgå at kæmpe en kamp op ad bakke, systemet vil fungere fra dag et, og den trafik der kan genereres ind via organisk søgemaskineoptimering og seo vil hurtigt kunne finansiere skiftet til et andet CMS system. Vi har blandt vores kunder endvidere set nogle CMS huse spamme deres kundesite med linkfarme til andre af bureauet kunder, ligeledes finder der tilsvarende link der fører tilbage til dels SEO virksomheden og CMS huset med spamtekster etc. Dette skal man være på vagt overfor når leverandøren vælges.

E handelsløsninger og SEO

Hvis det var vigtigt at have et velsmurt, og SEO klart CMS system, er det endnu vigtigere at en e handelsløsning og webshop fungerer optimalt i forhold til søgemaskinerne, her er der tale om blodig alvor, kamp om de eksisterende kunder og deres besøg på websitet. Mange webshopløsninger er i dag rimelige i forbindelse med SEO og søgemaskineoptimering af shopløsningen, der er systemer der har fået et øget fokus på optimering, og giver mulighed for bedre at justere varekort og sider individuelt i e handelsløsningerne. Men også her findes der stadig mange systemer der er så godt som usynlige på søgemaskinerne, der kan altid gøres noget, men vil man noget med sin e handelsløsning og online forretning, skal de bedste værktøjer og e handelsløsninger vælges. Vælges der forkert løsning, vil markedsføringen tage udgangspunkt i en dårlig shopløsning – og dette betyder, at der skal købes uforholdsmæssigt meget søgemaskinetrafik fra f.eks. Google adwords. Her vil det være bedre at få en shop der genererer kunder via den organiske søgemaskineoptimering og SEO – og her kan man samtidig indenfor det samme budget støtte op med Google adwords, det skaber en balance imellem den organiske og den betalte søgemaskinetrafik.

AnalysemodellerKonkurrenceforholdMarkedsføring planlægningMarkedsvilkår

Tilmelding nyheder