SEO No Cure No Pay

SEO No Cure No Pay

Søgemaskineoptimering og markedsføring i søgemaskiner uden opstartsomkostninger.

Vi har på det seneste fået mange henvendelser om SEO på no cure no pay basis, denne form for SEO er også på vores produktliste, men man skal være opmærksom på at det absolut ikke er billigere end at købe en SEO pakke, som er specificeret til virksomhedens segment på almindelige vilkår.

Fordelen ved SEO på No Cure No Pay basis.

Virksomheden får den store SEO pakke leveret uden nogen form for investering i søgemaskineoptimering, her er typisk tale om markedsføringspakker, som kan beløbe sig op på kr. 50.000,- 100.000,- i opstartsfasen. Dette betyder at virksomheden fra dag et er rustet til kampen om pladserne i søgemaskinernes resultatlister,  hvor der finder en væsentligt øget omsætning sted – qua den øgede besøgsmængde på relaterede søgninger, og markedsføring i søgemaskinerne.

Ulempen ved SEO på No Cure No Pay basis.

Der indgås en længerevarende kontrakt, som forpligter ejeren af webshoppen til at honorere betalingen for SEO opgaven over den aftalte periode, det vil ikke være muligt at komme ud af aftalen før tid, uanset hvor meget der løbende er indbetalt i den første tid efter aftaleindgåelse.

Dette skyldes, at vi i forbindelse med aftaleindgåelsen har foretaget en kalkulation på hvad vi forventer vores arbejde vil give i meromsætning for virksomheden.

Der vil typisk efter udløb af en aftale fortsat vil være meromsætning i virksomhedens webshop lang tid efter aftaleperiodens udløb. Derfor bruges en længerevarende periode således at den dækker dels en opstarts SEO løsning, og en kontinuerlig vedligeholdelse af alle de SEO parametre, som skal justeres / tilpasses løbende for at holde salgsmaskinen ved lige, i forhold til søgemaskinerne, og den måde de ændre indekseringsmønster på.

Krav til SEO No Cure No Pay

Vi stiller krav om fuld tilgængelighed til alle regnskabsmæssige informationer fra virksomheden, der skal endvidere være fuld tilgængelighed til alle former for logfiler, herunder Google Analytics, adgangskoder og mulighed for kontrol på det pågældende websted.

Hvis kunden efterfølgende fjerner Analysescript eller lukker ned for koder, logfiler etc. forfalder en aftalt engangsydelse, hvis der ikke efter skriftlig anmodning åbnes op omgående for disse adgange etc., denne ydelse fritager dog ikke for fremtidige hæftelser jvnf. selve aftalen, i hele aftaleperiodens længde.

Der er også kontraktmæssigt indsat regler for salg af virksomheden eller webshoppen i aftaleperioden, således webshoppen ikke kan sælges til tante Oda for kr. 1.000,- for efterfølgende at kunne slippe for yderligere betaling af SEO ydelsen i aftale perioden.

Dertil skal nævnes, at vi ser på mange elementer i forbindelse med aftaleindgåelse om en sådan løsningsmodel, her tænkes på forretningsplan, varesortiment, webshopsystem og logistik mv. Disse elementer skal være nogle vi kan gå ind for, og se et forretningsgrundlag i.

Men overvejer du at få en SEO No Cure NO Pay løsning, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 49 75 02 55 og høre nærmere.

Du kan læse mere om vores SEO No Cure NO Pay løsninger.

Tilmelding nyheder