SEO certificeringer - SEO er ikke en bageopskrift eller kogebog

SEO certificeringer en efterspurgt uddannelse og standard

For tiden tales der meget om SEO certificeringer i debatfora og lign. steder, mange spørger ind til om der er certificeringskurser som giver deltagerne kompetencegivende viden og faglig anerkendelse indenfor disciplinen SEO certificeret virksomhed.

Der findes ikke certificerings kurser indenfor denne disciplin, uagtet der er handelsskoler og lign. der prøver at udbyde kompetencegivende kurser i søgemaskineoptimering og markedsføring på Internettet.

Hvis vi lige skal starte forfra er der en logisk forklaring på, hvorfor der aldrig vil kunne udbydes et sådant kursus med et sådant certificerings tema.

SEO og søgemaskineoptimering består i dag af mange elementer, der er tale om viden om almindelig markedsføring, viden om Internettets struktur, søgemaskiners funktioner og virkemåder, opbygning af websites og kodningsmetoder samt de forskellige kodningssprog, serveropsætninger, sideopsætninger og tekstbehandling af tekst på websider, linkstrukturer internt på websitet, websitets linkbuilding behov i forhold til websites indhold og de keyword der ønskes placeringer på.

SEO kan ikke bygges op efter en bageopskrift eller kogebog.

I SEO sammenhænge måles værdien af den udførte arbejdsopgave med sine kunders placeringer på søgemaskinerne, og ikke i diplomer og certifikater der afleder opmærksomheden på dårlige resultater og lign.

Hvis SEO kurser og lign. skal have gennemslagskraft kræver det lærerkræfter der behersker hele spektret inden for området søgemaskineoptimering, for bare at give en rimelig viden videre, og ikke en handelsskolelærer der mangler timer i sin årsnorm, og som er sat til at udvikle et sådant kursus for at få timenormen til at gå op, hvilket det desværre tit er tilfældet sådanne steder.

De personer der behersker hele paletten vil ikke bruge tid til at arbejde med sådanne kurser på aftenskoler eller handelsskoler, da de typisk vil kunne opretholde timelønninger på kr. 1.500,- og opefter i deres daglige virke med SEO, så incitamentet til at bruge energi på at udføre en læregerning på en handelsskole til nogle få hundrede kroner i timen er ikke til stede, vi har takket nej til de tilbud vi har fået indenfor dette område.

Hvorfor kan SEO ikke standardiseres.

Et meget hurtigt svar er, at der sjældent er to ens løsninger, derfor kræves der forskellige løsningsmodeller til løsning af seo opgaver, søgemaskineoptimering og forskellige handlemønstre, i den praktiske udførsel af arbejdsopgaven.

Virksomheder der udfører SEO ved hjælp af placering af en mappe med nøgleordsfremstillede statiske sider, vil kunne standardisere metoden, der er her tale om den mest primitive måde at søgemaskineoptimere på, hvor slutbrugeren typisk får flere steder at opdatere sit website, dels i sit CMS system, og med en egentlig editor til de søgemaskineoptimerede sider, der er placeret i en mappe på webstedet rod, og programmeret i flad html.

Brug af denne metode kan være anvendelig, men ikke som første vælger på et website, denne løsning skal kun anvendes, hvis alt andet er umuligt at justere på, den er gennemskuelig og kan ses af alt og alle, virksomhedens valgte søgeord som der optimeres på kan identificeres let af konkurrenter etc.

Men metoden egner sig til certificering, der kan udføres skodsider efter samme skabelon og med samme sammensætning hver gang, så metoden burde kunne ISO 9000 certificeres, her tales om ensartethed og ikke kvalitet på produktet, bare det er lige godt eller lige dårligt hver gang, er der tale om en ensartet proces og burde kunne certificeres.

Moderne SEO og søgemaskineoptimering er meget mere end temasider i underbiblioteker.

Her handler det om bla. følgende SEO discipliner.

 • Konkurrentanalyse
 • Webstedsgennemgang og analyse
 • Søgeordsanalyse og forslag til valg af relevante søgeord til websitet.
 • Servergennemgang
 • Tekstanalyse og tilretning
 • Metatagsanalyse og tilretninger
 • Rewrite rules opsætning og tilpasninger
 • Isapifilter opsætning og tilpasninger
 • Linkanalyse
 • Linkpopularitet
 • Evt. omprogrammering af websites og databaser.
 • Linkpopularitets opsætning og vedligehold af disse
 • 301 redirect struktur opsætning.
 • Løbende evaluering og tilretning.

Hvis vi tager udgangspunkt i den første fase konkurrentanalyse.

Her skal SEO specialisten kunne finde ud af, hvorfor konkurrenten ligger placeret med den aktuelle side med det søgeord der er søgt på, der kan være tale om sider der er linkmæssigt populære og har mange indgående links, her skal SEO specialisten kunne finde ud af hvor disse links kommer fra, og kunne beregne linkværdier til sin kundes website ud fra denne viden.

Stort overblik over whitehat teknologier til søgemaskineoptimering.

Der kan være tale om websites, hvor der ligger blackhat teknikker bagved og som derved giver topplaceringen på søgetermen, mange blackhat teknikker er såkaldte poorman cloaking sites ( fattigmands cloaking ), som man relativt hurtigt kan lære at spotte, men er der tale om IP cloaking og partiel IP cloaking kræver det en noget større viden om disse teknikker, og hvorledes de kan identificeres (mange SEO specialister, også dem som har mange år på bagen indenfor faget, har svært ved at forstå hvordan det er sat op og virker i praksis, og kan derfor ikke rådgive om hvad der ligger til grund for de bedre placeringer konkurrenten har på søgemaskinerne – Vi har set mange eksempler på specialister der ikke kan forstå teknologien bag.).

Man skal huske på der kontinuerligt i et marked med salg af besøgende og indtægtskilden herfra, vil blive udviklet systemer til generering af kunder og muligheder for topplaceringer på søgetermer der genererer meget søgemaskinetrafik.

Webstedsanalyse

Her skal man gennemgå, hvorledes den strukturelle funktion er på selve webstedets platform, er der tale om søgemaskinevenlig programmering og er der indlagt de rette justeringsmuligheder og håndtag til denne opgave, hvis ikke, er det så muligt at justere og omprogrammere webstedet så disse justeringsmuligheder og håndtag kan indsættes til brug i søgemaskineoptimeringsfasen. Der foretækkes altid at anvende et søgemaskinevenligt CMS system hos kunden.

Hvis der er tale om håbløs programmering og dårlig system output uden justeringsmuligheder anbefales det kunden, at komme på en anden platform med disse muligheder. Alternativ kan der tilbydes model Tema mappe med temasider, hvilket vi absolut ikke anbefaler eller foretrækker, men det er en sidste udvej på håbløst programmerede CMS systemer.

Søgeordsanalyse

Professionel gennemgang af kundeønsker på søgeord og søgeordskombinationer, undersøgelse af hvor stor trafikvolumen de enkelte søgeord kan generere, og om websites body og tekstmæssige materiale kan sikre at disse søgetermer kan komme op i søgemaskinernes SERPS ved en organisk søgemaskineoptimering.

Servergennemgang

Serverens responskoder og metoder den arbejder på skal gennemgås, er der sat filtre op til udelukkelse af visse typer spidere – nogle webhoteller udelukker visse typer spidere, hvilket ikke altid er mest hensigtsmæssigt, de spidere vi ønsker udelukket foretrækker vi selv at udelukke på webstedsniveau, frem for en generel udelukkelse på serveren.

Tekstanalyse

Tekster gennemgås og forslag stilles til formuleringer der passer bedre til søgemaskinerne og med afvejning af skreven tekst i forhold til brugerne af websitet.

Metatags

Sites tags undersøges og tilpasses rent SEO mæssigt til sidernes strukturer og indhold.

Rewrite rules opsætning og tilpasninger

Skal urlérne have nye navne kommer man ikke uden om en rewrite engine til denne opgave, her sættes regler op og sammenkøres med websitets linkstrukturer etc.

Isapifilter opsætning og tilpasninger

Isapifiltret er Windowsserverens svar på rewrite engine på linux eller unix ( Apache serveren ), her tilpasses på samme måde som under foregående beskrivelse.

Linkanalyse

Intern linkanalyse danner baggrund for udarbejdelse af linkstrategi internt og eksternt.

Linkpopularitet

Linkpopularitet kontrolleres, hvor godt er sitet kendt og på hvad er det kendt.

301 redirect struktur opsætning.

Er der tale om ændringer fra en dynamisk url struktur til en mere statisk form, udarbejdes en 301 redirect strategi for overførsel af delvis linkjuice fra gamle link til nye.

Hvis man ser på det indhold og de funktionaliteter der skal beherskes, kan alle og enhver se at et uge kursus eller for den sags skyld et kursus af et marketingsfag på merkonomstudiet forslår som en skrædder et vist sted, i SEO er det erfaringen og resultaterne der tæller.

Velkommen til fremtidens markedsføring.

Læs mere om kurser i søgemaskineoptimering

Tilmelding nyheder