PR Public relations

PR Public relations og markedsføring

Er din PR i orden, eller har du ikke tænk på den i din forretning.

Public relations (PR) handler om de forskellige områder en virksomhed kan sætte ind med i sin markedsføring, det gælder både i organisationen og i den markedsføring der finder sted i presse og online markedet.

Ved at være opmærksom på PR værdier i de områder man arbejder med, øges kendskabet til virksomheden og den produkt portefølje der arbejdes med, her er der tale om områder som virksomheden gerne vil være kendt på.

Når man arbejder med ekstern PR, er der tale om markedsføring over for kunder, og præsentation over for omverdenen af virksomhedens produkter samt tjenesteydelser.

Ved at udnytte og anvende virksomhedens goodwill i omverdenen kan der skabes troværdige relationer, som på sigt løfter virksomhedens image op i forhold til forbrugerne.

Image er dit billede eller footprint i forhold til omgivelserne, her er der tale om hvordan andre opfatter din virksomhed, ved at have et godt image er der mulighed for at flere anvender den service eller produkter som du forhandler. Hvis du har et blakket ry i blandt dine omgivelser, kan den første del der skal arbejdes med i din PR strategi være reputation management (omdømme pleje).

Husk på at Image og identitet ikke altid er ens, men her bør man være opmærksom på dette i virksomheden, og få lagt en strategi for at få at få disse elementer smeltet sammen til en enhed, således der fremstår en klar sammenhæng imellem image og identitet.

Mange større virksomheder har typisk en PR afdeling som varetager virksomhedens reputation management (omdømme pleje) i forhold til omgivelserne, der kan være tale om presse kontakter, kontakter til interesse grupper, messe tilrettelæggelse, salgsfremstød, annoncekampagner, åbent hus arrangementer og event af forskellige slags, ved at have en fast stab til disse opgaver skabes der et loyalitetsforhold imellem modtagere af informationer og virksomheden.

Det er alt andet lige nemmere for en medarbejder der sidder i en PR afdeling i en større virksomhed, og som kender de forskellige journalister, at få plantet en nyhed i dagens avis – end en pressemeddelelse der udsendes fra en mindre virksomhed til en redaktion, og den kommer med i dagens udgave af avisen.

Se f.eks. når store virksomheder udsender årsberetninger og fremkommer med kvartalsregnskaber, her gøres der et stort nummer ud af at fortælle markedet, hvordan virksomheden arbejder med den fremtidige udfordring og hvordan der trimmes, så aktionærer og andre interessenter bliver glade.

Ja selv her i krisetider, hvor der fremlægges dårlige regnskaber fremkommer der fremtidsprognoser og forventninger til hvorledes virksomhederne vil klare krisen, og igen komme i førertrøjen.

Dette er noget de større virksomheder er klar over og anvender i deres PR i forhold til markedet, der er signalværdier i forholdet til markedet i at være helt fremme her.

PR og annoncering – her er der tale om den egentlige markedsføring, hvor også marketing afdelingen har en væsentlig rolle i hvordan kampagner skal sammensættes ud fra de behov der er for afsætning etc. Her kan der være tale om markante markedsføringskampagner, hvor alle elementer tages i brug samtidig, dette kan tit være en fordel, hvis der f.eks. ønskes fokus på et produkt eller område, her vil det være bedst at maksimere sine indgange til markedet, hvor der opnås kendskab mere eller mindre omgående, frem for at bruge halve og hele år på at få præsenteret produktet.

Det er klart, at små og mindre virksomheder ikke har de samme muligheder for at slå så slagfast igennem med sin markedsføring, men der findes stadig mange muligheder for at vise sin eksistens i forhold til markedet, Internettet har skabt disse muligheder, for små og mellemstore virksomheder, kreativitet belønnes og den kreative virksomhed der arbejder med sin online markedsføring målrettet, kan opnå forrygende resultater, mange gange bedre end de helt store virksomheder, hvor der typisk er tale om lange beslutningsveje og træghed i forretningsgangene inden markedsføring sættes i værk i disse virksomhedstyper.

Reputation management i online medier Pressemeddelelser i markedsføringen

online markedsføring

Tilmelding nyheder