Porters Five Forces

Porters Five Forces

Mange virksomheder i dag, arbejder målrettet med online markedsføring af hjemmesider og e handelsløsninger, men hvor stærk er markedsføringen og de bagvedliggende strategier egentlig?

Michael Porter, en amerikansk professor i management og økonomi samt leder af Institute for Strategy and Competitiveness ved Harvard Business School, har igennem tiden udgivet bøger og videnskabelige artikler om strategier og værdikæder. Han har endvidere sammensat det der går under betgnelsen Porters five forces.

Hans teorier anvendes af mange virksomheder i forbindelse med markedsføring, selv om der i dag er tale om mere og mere online markedsføring, kan teorierne anvendes til skabelse af konkurrencestrategier og virksomhedsmål, i den daglige markedsføringsplanlægning og virksomhedsstrategi.

Analyser i forbindelse med brancher er dybtgående og tager udgangspunkt i at finde tendenser og relevante oplysninger om virksomheden, konkurrencesituationen i forhold til markedet, online markedsføring og offline markedsføring.

Virksomhedens værdikæde er betegnelsen for aktiviteter der giver en værdi for kunden / brugeren, dette giver virksomheden en øget styrke i konkurrenceforholdet imellem konkurrerende virksomheder inden for samme arbejdsfelt.

Ifølge Michael Porter er der fem kræfter der påvirker hvad der sker indenfor den pågældende branche

  • Konkurrenter: De websteder og virksomheder, der tilbyder det samme produkt, service, eller tjenester.
  • Nye markedsdeltagere: Trusler, øget konkurrence indenfor samme segment.
  • Kunder: Her er der tale om besøgende til dit website, e handel etc.
  • Leverandører: her er der tale om dine leverandører af produkter, tjenesteydelser etc.
  • Adgangs barrierer: Lovgivning, regler der reguler arbejdsområdet etc.og skaber monopollignende tilstande i enkeltvirksomheders favør – Virksomheder der har været indenfor samme segment i lang tid vil gøre alt for at undgå nye virksomheders mulighed for at entrere i markedet.

Michael Porter giver eksempler på hvorledes en virksomhed kan forbedre sin konkurrenceevne i forhold til sine konkurrenter.

Hvis virksomheden sælger eller arbejder med et unikt produkt, der kan være tale om monopol, eneforhandling, patentererede rettigheder og veletablerede brands mv.

Her er det reelt virksomheden der sætter reglerne, med et stærkt brand og produkter der er eftertragtede står virksomheden stærkt i sin online markedsføring og markedsføring generelt.

Sådanne virksomheder vil have nemt ved at markedsføre sig, da konkurrencen ikke er tilstede, der kan arbejdes med etablering af salgskanaler og markedsføring af disse mv.

En anden situation, hvor konkurrencen er stor for det pågældende produkt eller tjenesteydelse, her skal virksomheden arbejde med at minimere omkostningsniveauet, således det er muligt at sælge varen til lavere priser end konkurrenterne. Der kan her være tale om stordriftsfordele ved indkøb af større varepartier, optimering af rutiner, handling og forbedrede arbejdsprocesser i virksomheden.

Begge typer virksomhed får ved at anvende ovennævnte, en bedre konkurrenceevne i forhold til markedet, og de virksomheder der opererer her.

Virksomhederne har endvidere mulighed for at outsource aktiviteter til andre, der er bedre og billigere til at udføre en opgave – f.eks. virksomhedens online markedsføring eller varedistribution og forsendelse. Ligeledes kan aktiviteter der med fordel bedre kan udføres i virksomheden insources.

Når du udvikler dine strategier for online markedsføring, er du bedre rustet i forhold til konkurrence situationen på markedet, brug de kendte redskaber, disse markedsføringsværktøjer er absolut ikke forældede, men stadig aktuelle, selv om mange af teorierne er udviklet før Internettets tid – ved at bruge analyse og kendskab til markedet styrkes din onlineforretning.

Tilmelding nyheder