Personlig branding

Personlig branding

I disse tider ser man mange tiltag på personlig branding, nogle bedre end andre, i dagspressen ses tit, at mange personer begunstiger sig med titler og uddannelser de ikke har – og nogle fra alverdens ukendte universiteter, nogle af disse universiteter, er vel nok dem, som vi alle sammen mere eller mindre sætter i forbindelse med scams, hvor man formedelst et pænt dollar beløb, kan få udstedt et flot eksamensbevis med en doktorgrad i de områder man gerne vil styrke sin position med, i forhold til den personlige branding.

Hvad skal man med et eksamensbevis til en uddannelse man ikke har taget?

Vi kender det fra IT factory, her brystede både direktør og bestyrelsesformand sig med titler de ikke havde, bestyrelsesformanden opgav endvidere han var uddannet cand. merc fra Handelshøjskolen i Århus i 1973, hvilket uddannelses institutionen afviser, han er ikke uddannet der i 1973 udtaler de, der er tale om at pynte på sit CV med en titel som ikke er berettiget, Jetsetdronningen der havde taget en MBA uddannelse og annoncerede med denne,  antallet  af bestyrelses poster hun bestred, et antal der ikke helt holdt vand, ved nærmere gennemgang. Uddannelsen var et falsum, det blev bevist igennem udtalelser fra den pågældende uddannelsesinstitution.

En af de kendte modedesignere brystede sig med en uddannelse fra en designskole i London, problemet her, var at de ikke engang kendte hendes navn ved forespørgsel til institutionen. Ja så var der historien om Arken, og den tidligere direktør, som vist havde et yderst lemfældigt forhold til sine tidligere uddannelser, disse bestod for det meste af de såkaldte scrams uddannelsespapirer. Og nu kommer der så lige en dansk minister, der er udgiver sig med en uddannelse som ikke holder vand som journalist, og en tidligere vicestatsminister, der ikke kan se problemet i at beskrive en aftenskole uddannelse med et kursusfag, som en hel videregående uddannelse.

Hvis man skal brænde igennem i masserne, er det vigtigt at forholde sig til sandheden, det er bedre at opgive en uddannelse som man har, her vil man blive målt og vejet på de ting der udføres i praksis, uanset om man er direktør, bestyrelses formand, designer eller politiker, mange mennesker har skjulte kompetencer og kvalifikationer – nogle kvalifikationer de ikke har eksamensbevis på, men de kan alligevel løfte store opgaver og dette er prisværdigt, derfor skal man som udgangspunk altid bruge de rigtige referencer i sin branding, og ikke forsøge at stikke blår i øjnene på masserne, med en falsk varebetegnelse, hvilke formål har det? Er det for at kunne få job som var uopnåelige med den uddannelse man har? Eller er det for at vise sig? At beskrive sine færdigheder med falske eksamensbeviser og pop smarte universitets titler, som dybest set ikke er andet end, at der er overført et dollarbeløb til en eller anden smart forretningsmand, der for dette beløb udfærdiger falske eksamensbeviser til alle de titler og uddannelser som kunden ønsker at betale for.

Det er helt til grin.

Som marketingsfirma må man tage sig til hovedet, der vil efterfølgende være meget store opgaver i at have en reputation management kampagne kørende for en person, den vil være på mere eller mindre ubestemt tid, alt sammen for at fjerne og holde de dårlige udtagelser der kommer, i forbindelse med afsløring for åbent tæppe og den efterfølgende massive pressedækning, som disse faktuelle oplysninger og hælden vandet ud af ørerne giver.

Man skal endvidere også vide, at det rent faktisk er ulovligt og kan straffes, hvis man udfærdiger falske eksamensbeviser og lign. til egen gunst, selv elever der har rettet i officielle karakterer på anerkendte uddannelsesinstitutioner er blevet anmeldt til politiet og straffet for disse forhold. Der er her tale om en overtrædelse af straffelovens § 171 som omhandler dokumentfalsk – der er eksempler på der udstedes en betinget dom på 3. måneders fængsel og 60 dages samfundstjeneste.

Loven lyder som følger.:

Forbrydelser vedrørende bevismidler

§ 171. Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk.

Stk. 2. Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen forsynet tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis.

Stk. 3. Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne.

Defor er det værd at vide i forbindelse med personlig branding, brug kun ægte materiale, det er bedre at udelade faktuel viden frem for at smykke sig med en titel man ikke har. Og for ovennævntes vedkommende bør de vel have en grim smag i munden, deres agtelse er i hverfald her meget lille.

Tilmelding nyheder