Opbygning af PR-strategier i sin online markedsføring

Opbygning af PR-strategier i sin online markedsføring

At opbygge en PR strategi i virksomheden er et vigtigt element, her kan man sammensætte en strategi for opnåelse af goodwill, reputation og branding i forhold til sin målgruppe.

I forbindelse med PR (Public relations) er der to former for PR, den interne og den eksterne, i forbindelse med online markedsføring er der tale om ekstern PR .

Når man skal pleje virksomhedens omdømme (reputation), er det vigtigt at helhedsbilledet af virksomheden er godt, det er godt når andre anbefaler virksomheden, skriver godt og positivt om behandling, levering af varer etc.

Derfor er det vigtigt at der er sammenhæng imellem virksomhedens identitet og dens image, dette i forhold til den brugergruppe virksomheden retter sine produkter eller tjenesteydelser imod.

Hvis der er tale om større virksomheder er der mange steder en Presseafdeling, denne afdeling har til formål af skabe rammerne for et godt forhold imellem journalister og virksomheden, hvilket i praksis betyder det er hurtigt at få bragt nyheder ud, og til de rette medier i det tempo presseafdelingen ønsker det. Mange virksomheder har et særdeles godt forhold til den trykte presse, hvilket betyder virksomheden har mulighed for at få budskaber ud i medierne på grund af deres tillidsforhold til journalister og lign.

Marketingafdeling, her udarbejdes planerne.

Online markedsføring som efterhånden har overtaget mere og mere af virksomhedernes annoncering, styres fra marketingafdelingen eller den markedsansvarlige – i denne afdeling styres virksomhedens markedsføring, strategier og planer, for efterfølgende at blive effektueret i praksis.

Mange virksomheder tiltrækker pressen i forbindelse med aflæggelse af årsregnskaber og beretninger, her er der typisk tale om større virksomheder, der her benytter lejligheden til at profilere virksomheden i forhold til de resultater der er skabt i det foregående år.

Online Markedsføring i større og mindre virksomheder.

I den moderne markedsføring skal virksomheden ikke fokusere på salg af produkter alene, men mere skabe relationer, virksomhed og kunde imellem, hvilket betyder at kunden køber sine produkter hos virksomheden på grund af tillidsforhold og opbygget loyalitet. Der er således tale om Life Time Value, hvilket betyder virksomheden henter sin fortjeneste ind over mange år, da kunden foretrækker at foretage sine indkøb eller anvender den pågældende virksomhed til de opgaver der ønskes udført.

Så samtidig med man ønsker at øge sin markedsandel med god PR dækning, er det vigtigt at få bearbejdet de kunder der kommer, nye som gamle, så de også fremover vil foretage sine indkøb i virksomheden, og derved bliver stamkunder.

Det er ikke så svært at holde på kunderne, men der skal kundepleje til!  Kunder mere loyale end man umiddelbart skulle tro.

Tilmelding nyheder