Menu Luk

Online reputation management

Inden for det sidste års tid har vi haft en del nye kunder som forespørger på online reputation management, grunden er jo næsten åbenlys, de er under en eller anden situation havnet på Internettet og med nogle udtagelser på blogs, fora, nyhedstjenester, hadesider og lign.som de gerne ville have været foruden.

Når vi holder det første møde med en ny kunde der ønsker at få udført online reputation management, som på dansk er omdømmepleje i online medierne, bruger vi en del tid til at indkredse grunden til virksomheden er havnet i en uheldig situation, hvor der nu er åbenlys negativ reklame i mod virksomheden i medierne.

Er der tale om konkurrenter der bevist ønsker at skade virksomhedens reputation / omdømme, hvis det er tilfældet kan man bruge retssystemet til at få fjernet ytringer der skrider imod god markedsføringsskik, på Internettet er tonen til tider grov og ubarmhjertelig kollegaer imellem, men man må ikke misbruge eller miskreditere konkurrenters varemærker, firmanavne eller andre karakteristiske kendetegn, tjenesteydelser, aktiviteter eller øvrige forhold jvnf. markedsføringslovens §5 stk. 5.

Hvis der er tale om forsmåede forbrugere, er det en helt anden sag, der ser vi forbrugere køre deres helt egen vendetta imod virksomheder, som de føler har snydt dem på en eller anden måde. Dette er ikke i strid imod markedsføringsloven, så længe der ikke er tale om injurierende angreb på personer og lign.

Hvis en person har købt et produkt, og efterfølgende oplever problemer med produktet og forsøger af få problemerne løst, men hvor tingene går i hårdknude, virksomhed og kunde imellem, og forbrugeren vil bruge sin ret til at debattere det på egen hjemmeside, eller et websted oprettet specielt med det pågældende produkt, til orientering over for andre forbrugere.

Her er man som virksomhed tvunget til at se på muligheden for online reputation management, hvis man efter kontakt med ejeren af websitet ikke kan få klaret de uoverensstemmelser der er tale om, og man ikke få vedkommende til at fjerne websitet, er der ikke andre muligheder end reputation management.

§ Retsstilling ved hadehjemmesider

Hvis personen / personerne der har det pågældende hadewebsite og lign. tilbyder man for et eller andet beløb kan få dem til at fjerne websitet, skal man bede om at få det på skrift, hvis de sender et sådant tilbud, er der tale om overtrædelse af straffeloven, hvor der anvendes afpresning , dette er i strid med straffelovens § 281.

Online reputation management efterfølgende

Reputation management er en lang proces, det er vigtigt at forstå som kunde allerede fra start, omdømmet skal hele tiden plejes i positiv retning, således de dårlige nyheder og sider glider længere og længere ned i søgemaskinernes SERPS, det kræver mange forskellige instrumenter for at vedligeholde en sådan proces, man vil reelt aldrig blive færdig med opgaven, hvilket jo kræver der afsættes ressourcer i virksomhedens markedsføringsbudget til reputation management fremadrettet.

Hvorfor skal reputation management vedligeholdes?

De personer der har skabt kampagnen kan vække en slumrende negativ kampagne til live igen, dette vil typisk foregå ved at få skabt en debat med henvisning til det pågældende website, når det sker, vil denne side komme frem fra glemselens lys og op i søgeresultaterne igen, derfor skal der øjeblikkeligt sættes modkampagner op.

Så det bedste råd er at undgå den dårlige omtale, men hvis det er sket skal man være parat til at betale for en længerevarende reputation management af sine produkter og brand.

Vi har udført en del opgaver indenfor området og vedligeholder også flere opgaver, af gode grunde kan vi ikke henvise til dem, men erfaringsmæssigt kan man holde dem ude af det synlige felt ved en fornuftig omdømme pleje.

Hvis du er kommet i en situation hvor du ønsker reputation management i forbindelse med din virksomhed eller person, er du velkommen til at kontakte os, det skal bemærkes, at hvis der er tale om at skjule kriminelle områder og lign. påtager vi os ikke opgaven.

Læs mere om reputation management

Posted in Reputation Management