Online Marketing stævner kopist

Online Marketing stævner kopist

Vi har som mange andre online virksomheder oplevet at indhold på vores hjemmeside kopieres og misbruges til markedsføring på andre websites.

Vi har ved flere lejligheder oplevet kopiering af tekstblokke og hele sider fra vores website.

Vores normale procedure, er når vi finder sådanne sider, at straks tage kontakt til den part, der anvender dette materiale i sin markedsføring, her beder vi dem om at stoppe med dette omgående. Samtidig, og i forhold til omfanget af misbruget aftales et beløb som kompensation. De fleste fjerner det kopierede indhold og betaler for anvendelsen af tekstmaterialet.

I dette tilfælde, hvor vi ikke på nuværende tidspunk vil oplyse domænenavnet og navnet på virksomheden, har igennem en længere periode anvendt en næsten identisk tekst, som er kopieret fra vores forside, der har oven i købet været købt Google adwords annoncering specifikt til denne side, som har figureret som en del af webstedet sider. Websiden er indekseret i Google og kan findes på relaterede søgetermer i forhold til vores website.

I dette tilfælde er der tale om en virksomhed, der udgiver sig som “Microsoft partner” og “Google adwords partner” De forsøger sig med salg af SEO og markedsføring på nettet, med brug af vores ophavsretslige materiale til at indfri sine mål.

Ved henvendelse til kopisten med en redegørelse for misbrug af vores rettigheder og tekst, er svaret at det nok er en praktikant, der har skrevet selve websiden, og at ejeren ikke har kendskab til denne webside. Problemet erkendes, men ejeren mener ikke han har ansvar for dette misbrug, men han beskriver i sit svar, at han har deaktiveret artiklen og vil omskrive teksten yderligere inden han aktiverer den igen.

Artiklen har som påpeget af os, ejeren som author i kildekoden, så den må være kendt i et vist omfang af ejeren af virksomheden.

Den tekst, der er kopieret fra vores website har ligget online siden 2004, og kan fuldt ud dokumenteres, dette kan ses ved opslag på web.archive.org/ hvor det samtidig ses af kopistens hjemmeside så helt anderledes ud i perioder over de sidste år.

Problemstillingen i denne sag er følgende!

 • Den pågældende virksomhed misbruger og markedsfører sin virksomhed med materiale, som er kopieret fra vores hjemmeside.
 • Der er tale om en konkurrerende virksomhed.
 • Den pågældende virksomhed har endvidere annonceret med Google adwords specifikt til denne side med vores tekst. (har selv fremsendt dokumentation for dette, men anfører, der ikke er så mange klik på den betalte annoncering, derfor mener han ikke det er et problem).
 • Vores website risikerer dårligere placering på Google i de organiske resultater, som en konsekvens af dette misbrug (Duplicate content).

Der er flere skærpede omstændigheder i denne sag.

Der er tale om en virksomhed, som er i konkurrence med os på samme produkter, ud over overtrædelser i forhold til ophavsret, er der samtidig tale om brud på markedsføringsloven og illoyal konkurrence.

Der annonceres specifikt til denne tekst i form af betalt annoncering med Google adwords.

Samtidig med ovennævnte punkter, så er der problemstillingen med duplicate content, som søgemaskiner som Google jagter, det er et vigtigt element, der skal ses på, når kopierede tekster anvendes og misbruges af andre virksomheder.

Hvem er den krænkede part?

Vores rettigheder er i denne sag krænket, så virksomheden skal betale for dette misbrug, derfor er der dags dato afsendt besked til vores advokat om at udtage en stævning med krav om erstatning, da virksomheden ikke ønsker at indgå et frivilligt forlig.

Virksomhedens ejer (kopisten) mener ikke han er erstatningspligtig i forhold til brugen af denne tekst, men kan godt se det ikke er smart, og har skriftligt erkendt at have anvendt teksten på sit website.

At påberåbe sig, at ejeren ikke har kendskab til indholdet på sit website, og at ansvarsfraskrive sig dette, det holder ikke vand. Ejeren af websteder er juridisk ansvarlig for det indholdsmæssige på sit website og er derfor ligeledes erstatningspligtig i tilfælde, hvor der finder overtrædelser sted.

Hvilken procedure har vi anvendt

Der er sendt meddelelse til virksomheden, der krænker vores rettigheder med dokumentation i form af skærmdump, hvor tekster kan identificeres i forhold til hinanden.

Websitet er downloadet og der er taget skærmdump af indhold, Google søgninger på relevante søgetermer i forhold til den konkrete tekst og skærmdump heraf.

Domæneinformation om ejerforhold.

Virksomhedsoplysninger igennem CVR registret etc.

Vi vil følge op senere på dette indlæg, med information i takt med at sagen skrider frem.

8 kommentarer til Online Marketing stævner kopist

 • Dejligt at se, at der er nogen, der står fast på deres rettigheder. Jeg har gjort det samme i forbindelse med Confit de canard-gate (hvor Nordjyske Medier hapsede indhold fra mig). Sagen faldt ud til min fordel.

  Og jeg tror, I vil opleve det samme.

  Glæder mig til at følge sagen fra sidelinjen.

  Pøj-pøj,

  Kasper

 • Det bliver meget spændende at høre hvad du får ud af den sag. Håber du kommer med en opdatering.

  Og havde der været en “få besked når andre kommenterer på denne artikel”, så havde det været rigtig lækkert 🙂

  /Mikael

 • Tak Kasper.

  Det er noget, der kræver tid og energi, men jeg finder det rettest, at afprøve det ved domstol, når virksomheden ikke ønsker et frivilligt forlig.
  Mange vil nok sige det er bare ærgerligt, men når man driver online virksomhed, og sidder og ser på en hjemmeside hos en konkurrent, og siger! Hov, hov, jeg syntes den tekst ligner noget jeg har set før, og det så er en næsten identisk kopi af min forside, så må de jo stilles til ansvar for dette misbrug.
  Havde det været en knægt på 13 år på en privat hjemmeside, så havde det været anderledes, men her er teksten udnyttet kommercielt og til brug for samme kundesegment, som vi leverer ydelser til.

 • Hej Michael.

  Der burde komme en besked, når der kommenteres på indlægget. Der vil blive fulgt op på det i takt med udviklingen.

 • Jeg glæder mig til at høre udfaldet.

  @Bergholt

  Den sag med din opskrift viser ret godt hvad sådan en sag kan gøre ved indtrykket af folk. Jeg kender kun (Navnet fjernet af administrator) som en der kopierer andres indhold, men i min bevidsthed er han først og fremmest en tyv.

 • Hej Thomas

  Tak for indspark.

  Der skal nok blive orienteret om forløbet.

  Jeg har redigeret i dit indlæg, vil ikke have personer eller virksomheder hængt ud med navns nævnelse på min blog.

  Hvis, og i de tilfælde det sker, så skal det være sobert og i rette sammenhæng med det pågældende indlæg eller i anonymiseret form.

 • Det lyder interessant, havde samme issue med en “kollega”, der have klippet én af mine sider, ved konfrontationen rosede han mig blot for det jeg havde skrevet. Han fjernede det, og det er bare svært at sige, hvad han har fået ud af det, og hvad jeg evt. har mistet.

  Pøj, pøj med det, krydsede fingre her fra.

 • Tak, Thomas.

  Problemet med at kopiere og markedsføre sig med samme ydelse indenfor samme branche giver reelt støj i søgeresultaterne.

  Når der udføres specifikke søgninger, så ligger vores website med nøjagtig de samme tekster i Googles snippets, (metabeskrivelser) som kopisten, det ser underligt ud for en bruger, for det er indlysende, at der er tale om ens tekster eller ejer relationer imellem de pågældende websites.

  Problemet er duplicate content, det store dyr i åbenbaringen, hvis der flyder for meget ensartet tekst rundt, så vil der blive uro i (kraften) store Googles indekserings system. Herved opnås, at begge websitet risikerer at hoppe op og ned i søgeresultaterne på baggrund af det indholdsmæssige, der er flere faktorer, der vælger den version som Google finder mest hensigtsmæssigt, ud fra trust, links og andre algoritmer. Men smart, er det ikke.

  Endvidere må det være mærkeligt at købe Google adwords til noget indhold, som man ved er kopieret fra et andet website!

  Der er tale om kommercielt brug af indhold, som er klippet direkte ud og smidt ind i en tekst med ganske få musseklik, berettiger dette til at skabe en kommerciel fortjeneste, placeringer i søgemaskinernes organiske resultater mv. uden at betale et vederlag for dette?

  Når vores tekster er kopieret, hvor mange af de andre sider på det pågældende website er så kopieret fra andre, og med deres formuleringer etc.?

  Det spørgsmål kan man stille sig selv? Eller er der tale om en enlig svale?

  Jeg ser helst at folk holder snitterne for sig selv, så er det ikke nødvendigt at bruge tid på sådan en sag. Havde gerne været den foruden, men når det er sagt, så forfølges sådanne kopister for at undgå gentagelser ud i det evindelige.

Tilmelding nyheder