Online Marketing stævner kopist

Online Marketing stævner kopist

Vi har som mange andre online virksomheder oplevet at indhold på vores hjemmeside kopieres og misbruges til markedsføring på andre websites.

Vi har ved flere lejligheder oplevet kopiering af tekstblokke og hele sider fra vores website.

Vores normale procedure, er når vi finder sådanne sider, at straks tage kontakt til den part, der anvender dette materiale i sin markedsføring, her beder vi dem om at stoppe med dette omgående. Samtidig, og i forhold til omfanget af misbruget aftales et beløb som kompensation. De fleste fjerner det kopierede indhold og betaler for anvendelsen af tekstmaterialet.

I dette tilfælde, hvor vi ikke på nuværende tidspunk vil oplyse domænenavnet og navnet på virksomheden, har igennem en længere periode anvendt en næsten identisk tekst, som er kopieret fra vores forside, der har oven i købet været købt Google adwords annoncering specifikt til denne side, som har figureret som en del af webstedet sider. Websiden er indekseret i Google og kan findes på relaterede søgetermer i forhold til vores website.

I dette tilfælde er der tale om en virksomhed, der udgiver sig som “Microsoft partner” og “Google adwords partner” De forsøger sig med salg af SEO og markedsføring på nettet, med brug af vores ophavsretslige materiale til at indfri sine mål.

Ved henvendelse til kopisten med en redegørelse for misbrug af vores rettigheder og tekst, er svaret at det nok er en praktikant, der har skrevet selve websiden, og at ejeren ikke har kendskab til denne webside. Problemet erkendes, men ejeren mener ikke han har ansvar for dette misbrug, men han beskriver i sit svar, at han har deaktiveret artiklen og vil omskrive teksten yderligere inden han aktiverer den igen.

Artiklen har som påpeget af os, ejeren som author i kildekoden, så den må være kendt i et vist omfang af ejeren af virksomheden.

Den tekst, der er kopieret fra vores website har ligget online siden 2004, og kan fuldt ud dokumenteres, dette kan ses ved opslag på web.archive.org/ hvor det samtidig ses af kopistens hjemmeside så helt anderledes ud i perioder over de sidste år.

Problemstillingen i denne sag er følgende!

  • Den pågældende virksomhed misbruger og markedsfører sin virksomhed med materiale, som er kopieret fra vores hjemmeside.
  • Der er tale om en konkurrerende virksomhed.
  • Den pågældende virksomhed har endvidere annonceret med Google adwords specifikt til denne side med vores tekst. (har selv fremsendt dokumentation for dette, men anfører, der ikke er så mange klik på den betalte annoncering, derfor mener han ikke det er et problem).
  • Vores website risikerer dårligere placering på Google i de organiske resultater, som en konsekvens af dette misbrug (Duplicate content).

Der er flere skærpede omstændigheder i denne sag.

Der er tale om en virksomhed, som er i konkurrence med os på samme produkter, ud over overtrædelser i forhold til ophavsret, er der samtidig tale om brud på markedsføringsloven og illoyal konkurrence.

Der annonceres specifikt til denne tekst i form af betalt annoncering med Google adwords.

Samtidig med ovennævnte punkter, så er der problemstillingen med duplicate content, som søgemaskiner som Google jagter, det er et vigtigt element, der skal ses på, når kopierede tekster anvendes og misbruges af andre virksomheder.

Hvem er den krænkede part?

Vores rettigheder er i denne sag krænket, så virksomheden skal betale for dette misbrug, derfor er der dags dato afsendt besked til vores advokat om at udtage en stævning med krav om erstatning, da virksomheden ikke ønsker at indgå et frivilligt forlig.

Virksomhedens ejer (kopisten) mener ikke han er erstatningspligtig i forhold til brugen af denne tekst, men kan godt se det ikke er smart, og har skriftligt erkendt at have anvendt teksten på sit website.

At påberåbe sig, at ejeren ikke har kendskab til indholdet på sit website, og at ansvarsfraskrive sig dette, det holder ikke vand. Ejeren af websteder er juridisk ansvarlig for det indholdsmæssige på sit website og er derfor ligeledes erstatningspligtig i tilfælde, hvor der finder overtrædelser sted.

Hvilken procedure har vi anvendt

Der er sendt meddelelse til virksomheden, der krænker vores rettigheder med dokumentation i form af skærmdump, hvor tekster kan identificeres i forhold til hinanden.

Websitet er downloadet og der er taget skærmdump af indhold, Google søgninger på relevante søgetermer i forhold til den konkrete tekst og skærmdump heraf.

Domæneinformation om ejerforhold.

Virksomhedsoplysninger igennem CVR registret etc.

Vi vil følge op senere på dette indlæg, med information i takt med at sagen skrider frem.

8 kommentarer til Online Marketing stævner kopist

Tilmelding nyheder