Online Marketing stævner igen en kopist

Online Marketing stævner kopist

Teksttyveri er åbenbart blevet en moderne trend blandt nogle få virksomhedsejere i dagens Danmark.

Det sidste års tid har vi haft en del sager, hvor der er indgået dels retsligt forlig og udenretslig forlig for uautoriseret anvendelse af vores ophavsretslige materiale på Online Marketings hjemmeside.

Typisk sker det når der indgås retsligt forlig, at parterne aftaler en pris for anvendelsen af det ophavsretslige materiale, fjerner det omgående fra sin hjemmeside og at den pågældende ikke efterfølgende nævnes i forbindelse med forligets indgåelse. Dette er tilfældet ved den tidligere nævnte sag her på bloggen, der kørte ved retten sidste år.

Nu er den så gal igen, en ny kopist, et anpartsselskab med en fin firmaadresse, der udgiver sig for at være et SEO virksomhed, de anvender tekst fra vores forside på deres forside og et afsnit på websitet, der beskriver søgemaskineoptimering.

På forsiden er der 36 eksakt matchende ord i sammenhæng ud af en meget tynd tekst. På siden med søgemaskineoptimering, her er der 572 eksakt matchende ord i sammenhæng og yderligere en stor del ord med få fraser udskiftet, dette ud af et samlet sideindhold på 1059 ord.

Problemstillingen i denne sag er følgende!

  • Den pågældende virksomhed, der må betegnes som en konkurrerende virksomhed i forhold til os, de misbruger og markedsfører deres SEO virksomhed med materiale, som er hentet direkte på vores hjemmeside. Så ud over at have overtrådt Online Marketings copyright, så er der tale om illoyal konkurrence og overtrædelse af markedsføringsloven.
  • Online Marketings hjemmeside risikerer en dårligere placering på Google i de organiske resultater, som en konsekvens af dette misbrug (Duplicate content).

Vores standard procedure ved overtrædelse af vores copyright, er at kontakte den pågældende virksomhed på e-mail, hvis der ikke svares, så afsendes der et brev anbefalet til domænenavnets ejer, hvor situationen ridses op, og der beskrives hvorledes de skal forholde sig til dette misbrug, omgående nedtagelse af den kopierede tekst og betaling for dette misbrug i form af indgåelse af et frivilligt forlig på aftalte vilkår, dette afstemt i forhold til omfanget af misbruget og i hvilket sammenhæng, det er blevet anvendt.

Den pågældende virksomhed, hvor domænenavnet er udeladt indtil videre her på bloggen, har ikke reageret på dels den første henvendelse med e-mail med dokumentation, der er afsendt til dem d. 18.03-2014, hvilket resulterede i af der den 19.03-2014 blev fremsendt et anbefalet brev med samme ordlyd. Det anbefalede brev har virksomheden kvitteret for modtagelse d. 20.03-2014 kl. 8:52, så brevet må være ankommet til virksomheden.

Perioden fra d. 20.03 – 27.03-2014

Ingen reaktion og siden kører stadig lystigt videre som om, der ingenting er hændt.

Vi overvejer i forbindelse med en stævning at udtage et fogedforbud, hvis teksten ikke fjernes.

Advokaten træder til

Den 27.03-2014 skriver vores advokat en opfølgnings e-mail til virksomheden, det resulterer i at sitet sættes offline, men ingen yderligere kontakt af nogen art til advokaten indenfor den tidsfrist, der er sat om indgåelse af et frivilligt forlig for anvendelsen af vores markedsføringsmateriale på deres hjemmeside.

Sagen er nu på vej i retten.

Juli /August

Virksomheden flytter til anden retskreds.

07.10-2014

Opfølgning på sagen.

Virksomheden, der har kopieret vores hjemmeside er nu under tvangsopløsning.

2 kommentarer til Online Marketing stævner igen en kopist

Tilmelding nyheder