Online markedsføring kom godt i gang

Online markedsføring

>>> Kom godt i gang med virksomhedens markedsføring på Internettet<<<

En markedssituation under konstant udvikling, det kræver korrekt tilgang til markedet i virksomhedens online markedsføring.

Når virksomheder eller privatpersoner begynder at lege med online markedsføring, og gerne vil anvende dette reklamemedie til at udbringe sine budskaber opstår tit en situation af hvilken muligheder har jeg, hvad skal der til? Og hvad koster det i givet fald?

Her skitseres nogle muligheder for at starte op med online markedsføring hurtigt og samtidig have en forståelse af hvordan tingene hænger sammen,  brug af metoder, som man kan anvende selv eller bruge et reklamebureau til at udføre.

Markedsføring skal altid være behovsorienteret, alle mennesker arbejder ud fra behov. Når virksomheder eller personer skal bruge et produkt eller en tjenesteydelse, vil der søges efter egnede leverandører. Personen, der søger har mange gange foruddefineret hvilke parametre, der er vigtige i den pågældende købs situation, her kan være tale, om prisen er en væsentlig faktor for et køb, der kan være tale om et bestemt mærke, som mange kender enten selv eller i deres omgangskreds. Der er personer, som går efter begrebet kvalitet f.eks. Miele vaskemaskiner, uagtet at mange andre mærker opfylder nøjagtig de samme behov, er af ligeså høj kvalitet og mange gange til en billigere pris, så her er det ikke kun prisen, der afgør kundens aktuelle valg af produkt.

Når man begynder at definere sit marked for online markedsføring, betyder det også du skal undersøge markedet for konkurrence fra dine konkurrenter, de skal vurderes ud fra samme behovsbegrænsning, som du vurderer din egen forretning, de fører sikkert et sortiment, der er mere eller mindre identisk med det du fører, deres priser kan være billigere eller dyrere, dette kan afhænge af faktorer som bedre service, kundepleje, garanti og gratis ydelser i forbindelse med køb osv.

Markedets dybde

Du kan definere dit marked meget bredt eller snævert, afhængigt af valget, vil en definition af et større marked altid øge antallet af potentielle konkurrenter.

Behov for køb af et produkt, hvad er det?

Et behov hos virksomheder eller personer opstår når der mangler et eller andet! Der er ikke mere kaffe i skabet! Her opstår et akut behov for at få kaffe til den kommende kaffepause, her er det behovet for produktet og ikke så meget prissammenligning, der skaber et køb af produktet hos den nærmeste forhandler.

I andre situationer overvejes et køb ud fra mange faktorer – har jeg brug for produktet? Skal jeg køre et år mere i bilen inden den skal skiftes? Har jeg råd til produktet?

Impulskøb skabes efter et behov, som opstår i en situation, hvor forbrugeren følelsesmæssigt bliver påvirket af et produkt, en følelsesmæssig form for køb opstår også på hypede produkter, her er der ikke tale om impulskøb, men mere om det det begreb, der betegnes som snop effekten. 

F.eks. mange køber en Iphone, den første dag den kommer frem, de kender ikke produktet, de har dårlig nok set, hvordan ”dyret” ser ud, men må eje et eksemplar, og er villige til at stå i kø udenfor telebutikken flere dage før telefonen må sælges fra forretningen. Køb af dyre ure, designer møbler, dyrt mærketøj, luksus biler og lign. dette betegnes med veblen-effekten og forbrugerens ønske om at købe dyrt.

Snop- og veblen effekten har en flydende grænse, det er tit svært at se skillelinjerne klart, da der typisk er tale om dyre produkter.

BTC markedet / konsument markedet

Vi tager udgangspunkt i BTC markedet (bussiness to consumer), her er der tale om store målgrupper, der køber produkter til sig selv, derfor er omsætningen mindre pr. køb, da der købes for egne midler i modsætning til BTB markedet, i BTC markedet kan følelser være en del af processen i forbindelse med købet.

Maslows behovspyramide

 Maslows behovspyramide

Førnævnte faktorer er vigtige pejlemærker i en virksomheds markedsføringsstrategi, her kan den amerikanske Abraham Maslow og hans behovspyramide være med til at beskrive de enkelte behov, som folk har i deres dagligdag. Maslows teorier er efterhånden et pænt stykke over 50 år. Men de fungerer stadig og bliver anvendt indenfor analyser i forbindelse med behovsanalyser World Wide.

Abraham Maslow opstillede fem kategorier af menneskelige behov, her beskrives at et behov skal være opfyldt, før personen kan søge højere op i pyramiden og få yderligere behov opfyldt.

Hvis vi ser på de enkelte delelementer i Maslows behovspyramide, ser vi tydeligt at de fleste folk bruger deres ressourcer på de nederste trin i pyramiden. Den viden er vigtigt, når der skal planlægges markedsføring og strategier for en leverandør, her kan der markedsplanlægges efter segmenter i forhold til den målgruppe ens produkter passer bedst til.

Nederste trin i pyramiden omhandler fysiske behov: fysiske behov såsom mad, drikke, søvn, bolig, sex og tøj.

Her er der tale om basale behov, ting som den enkelte individ har behov for at opfylde for at opretholde livet. Personer der kun opfylder denne kategori og en eller flere af de efterfølgende, her kan der ikke sælges B&O anlæg, Rolex ure og dyre biler til.

Men forbrugere indenfor BTC markedet kan aldrig segmenteres under et, her er der stor forskel på det enkelte individ og dets behov i den aktuelle situation.

Markedsføringen kan med fordel tage udgangspunkt i netop behov og behovsanalyse, dette står naturligvis ikke alene og skal kombineres med en segmentering og valg af målgrupper

Idé udvikling i marketingafdelingen.

  • Markedssituationen for virksomhedens produkt?
  • Hvilken markedssandel kan virksomheden opnå i markedet?
  • Realistiske målsætninger for produkterne / tjenesteydelserne.

BTB markedet

Er der tale om BTB markedet er der andre behov, parametre og forudsætninger, der bestemmer køb af et aktuelt produkt.

Det kan være f.eks.

  • Behov for pågældende produkt
  • Leveringssikkerhed
  • Serviceaftaler
  • Support, hvor hurtigt kan evt. problemer udbedres.

Hvis der er tale om f.eks. software, hvor lang tid supporteres opdatering af den pågældende software.

Ovennævnte parametre vil være nogle af dem der vejer tungest i forbindelse med valg af leverandør fra større virksomheder, der vil mange gange ikke stilles de helt samme krav fra mindre virksomheder, da de muligvis i deres daglige drift kan klare sig uden den hurtige support.

Et eksempel på hvordan der fra en ide fase opstår et efterfølgende behov hos kunderne (BTB salg).

En virksomhed som Online Marketing, der i 1999 begyndte at sælge søgemaskineoptimering i et helt nyt marked som en af de allerførste virksomheder i Danmark med dette produkt på hylderne, og hvor den vigtigste søgemaskine hed Alta Vista, den var den hotteste søgemaskine på markedet dengang.

Der kom kunder til fra starten, større virksomheder ville gerne prøve dette nye fænomen, der hed søgemaskineoptimering, mange af kunderne fra begyndelsen er stadig kunder i huset.

Men på dette tidspunkt ville mange nok ikke have satset på at udvikle teknologier indenfor søgemaskineoptimering, de fleste kunne ikke se lyset.

Markedssituationen i vores opstartsfase i sluthalvfemserne? Her var der ganske få der i det hele taget arbejdede med internettet, mange opfattede nettet mere som tant og fjas og noget til underholdning frem for egentlig markedsføringsmaskiner.

Markedsandelen var stor i blandt de kunder, som købte produktet, der var ingen nævneværdig konkurrence på markedet imellem de få virksomheder, der solgte professionel søgemaskineoptimering på dette tidspunkt.

Men det er vigtigt som enten nystartet virksomhed eller en virksomhed i vækst, som ønsker mere turbo på markedsføringen, bruger den fornødne energi til at få en overordnet markedsstrategi – således markedsførings kronerne ikke fordufter ud i den blå luft.

Har du et behov for assistance i din markedsføring, er du altid velkommen til at ringe og aftale et møde.

Tilmelding nyheder