Online markedsføring damage control

Online markedsføring damage control

I forbindelse med negativ omtale på nettet, er det yderst vigtigt at være klar over de forskellige parametre, som virker på brugere og kunder.

At anvende online reputation management til at styre dette forløb, er ikke altid den bedste løsningsmodel, men kan være et middel, hvis skaden er sket.

I sager, hvor virksomheder fremstår som en elefant i et glashus og tromler frem, her kan der opstår en negativ “online markedsføring”, som andre aktører styrer i medierne og på nettet, her kan markedsføringen komme helt ud af kontrol for den enkelte virksomhed.

Dette fænomen ses i mange sammenhænge, når markedsføringsafdelinger og reklamebureauer ikke er opmærksomme på nutidens markedsførings metoder, og måder hvorpå medier reagerer i forhold til tidligere.

En virksomhed er afhængig af sympati og goodwill, der kan altid være sure og utilfredse kunder i blandt kundegruppen, men dette tal skal holdes på et minimum, hvilket en god online markedsføring, og tilstedeværelse på dels søgemaskiner og de sociale medier kan skabe, for den enkelte virksomhed.

Damage kontrol i sin online markedsføring kommer ikke af sig selv, men skal plejes, her er det vigtigt at være på forkant med udviklingen, hvis der i medier og på blogs, sociale tjenester opstår tumult, skal det ikke få lov at sejle, men der skal gribes ind omgående.

Hvis man som moderne virksomhed ikke i dag kan ”se lyset” i denne image pleje vil virksomheden have meget svært ved at agere i forhold til markedet, og er således helt hensat til andres subjektive vurderinger og gøren og laden omkring virksomheden og dens produkter.

En af de største danske virksomheder har i snart hundrede år haft følgende leveregel, man undgår problemer ved ”rettidig omhu” en leveregel der siger alt.

Netop i situationer hvor der opstår negativ omtale, er det vigtigt at sætte ind med argumentation, og måske rette sig ind efter saglige vurderinger og argumenter, ikke tromle frem, men være ydmyg i forhold til brugere, kunder og den almindelige persons normsæt.

Hvis man overhører disse signaler, vil selv det største online reputation management setup have svært ved at give ro på bagsmækken – på den måde der forsøges krisestyring i online markedsføringen.

Tilmelding nyheder