Online markedsføring – bøde kr. 100.000,- for spam

Online markedsføring – bøde kr. 100.000,- for spam

Forbrugerombudsmanden oplyser på sin hjemmeside om et nyt tilfælde af politianmeldelse for udsendelse af spam e-mail til bla. offentlige myndigheder med opfordring til deltagelse i seminarer indenfor sundhedsområdet, dette er foregået uden der foreligger en accept fra modtagerne af den fremdsendte e mail. Det er ulovligt at markedsføre sig med online markedsføring i forbindelse med udsendelse af uanmodede e mail til forskellige potentielle kunder/brugere. Hvis e mail skal fremsendes med markedsføringsbudskaber, skal der foreligge en klar accept fra modtagerens side.

I dette tilfælde er der tale om en virksomhed indenfor medicin branchen, som har foretaget denne form for ulovlig markedsføring. Der er udsendt 1.860 e mail fordelt over to dage.

Markedsføringsloven siger!

Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 1 må en erhvervsdrivende ikke udsende markedsføringsmateriale i afsætningsøjemed til nogen, medmindre der forudgående er indhentet samtykke hertil.

Da udsendelsen er foretaget uden accept, har forbrugerombudsmanden sendt sagen videre til politiet med krav om et bødeforlæg på kr. 100.000,- bødens størrelse foreslås af forbrugerombudsmanden med begrundelsen i af virksomheden aktivt har været med til sagens efterforskning, og der kun foreligger en anmeldelse for udsendelse af spam e-mail. Bødens størrelse anerkendes af virksomheden, og der foreligger en accept af en udenretslig bøde i denne størrelsesorden.

Det er vigtigt som virksomhedsejer at overholde markedsføringsloven, det kan koste dyrt at fortolke eller tilsidesætte lovgivningen på området, så hvis man er i tvivl er det altid bedst at spørge et markedsføringsbureau inden sådanne kampagner sættes i værk i sin online markedsføring.

Tilmelding nyheder