Marketing uddannelse med fokus på søgemaskineoptimering

Marketing uddannelse

I vores virksomhed modtager vi jævnligt forespørgsler fra elever på handelsskoler og andre undervisningsinstitutioner, hvor de pågældende er i gang med en marketing uddannelse indenfor marketing, handel og afsætning.

Eleverne der gennemgår en marketing uddannelse kontakter os jævnligt med spørgsmål specielt rettet i mod online markedsføringen, seo og søgemaskineoptimering, de mangler indsigt i metoder, strategier og handlemetoder som sådanne opgaver løses på i en moderne online marketing virksomhed.

Der er tit tale om HD studerende og Merkonomer og lign. der skal skrive en afhandling om markedsføring i online medierne, Online Marketing er altid behjælpelig med viden til fremtidens markedsføringsfolk, de enkelte elever får gerne tildelt tid, hvor de kan få oplysninger og indspark der kan anvendes i deres markedsføringsprojekt. Dette er selvfølgelig gratis, så længe der ikke er tale om kommerciel opgaver, vi vil gerne give vores bidrag til den kommende generation som arbejder med en målrettet marketing uddannelse.

Handelsskoler og lign. institutioner har efter vores opfattelse ikke ret mange af de rå søgemaskineeksperter i lærergruppen, dem der er, er typisk undervisere der beskæftiger sig med at rette lidt titles og tags, og med den baggrund kalder det SEO og søgemaskineoptimering, resultaterne taler tit for sig selv, de kan ikke selv placere egne eller elev websites i øjenhøjde på f.eks. Google, det kræver et noget større kendskab til de forskellige faktorer som har indflydelse på placeringsrækkefælgen på søgemaskinernes resultatliste.

De såkaldte professionelle SEO kursus forløb, hvor personer kan tage en såkaldt SEO professional uddannelse på nogle få timer, stiller vi os ret tvivlende overfor i forbindelse med den viden og det niveau der kan opnås her, uanset om det foregår på handelsskoler og lign.

En SEO ekspert er en person som kan arbejde med hele paletten inden for SEO og marketing, personen har typisk en referenceramme på over 1000 websites, som der foreligger dokumentation for, og hvor der er målbare resultater på i forhold til søgemaskineoptimering, at udføre lidt rettelser i et CMS system på lidt titles og tags, kvalificerer ikke personen til at kalde sig SEO professional, men nok mere, webmaster eller redaktør af et websites.

Hos Online Marketing skal programmører have udført mindst 1000 selvstændige projekter før de får betegnelsen SEO professional i vores virksomhed, det svarer til ca. 4000 – 5000 arbejdstimer, igen svarende til ca. 3 til 4 årsværk, med SEO opgaver alene.

At tro en SEO uddannelse på 40 – 50 timer skaber en specialist indenfor søgemaskineoptimering, svarer til at tror man kan tage en pilotuddannelse på nogle få timer, og så efterfølgende flyve en Boeing 747 af sted over Atlanten med glade rejsende, det er ren utopi at tro på det kan lade sig gøre, en Kaptajn der sidder i venstre side, har tusindvis af flyvetimer i logbogen før han har kommandoen på en sådan flyvning, det kan godt sidestilles lidt med SEO specialisten, der kun sporadisk har fået et allround kendskab til søgemaskineoptimering, og tro han / hun kan løse alverdens opgaver inden for SEO, og så oveni i købet kalder sig SEO professional.

Søgemaskineeksperter er typisk nørder der arbejder meget med kodninger, opsætninger og justeringer af websites, dette kombineres så med viden om søgemaskinealgoritmer og måder og metoder som søgemaskiner indekserer deres kæmpe indeks på. Det kræver mange timers arbejde at identificere nye algoritmer og finde modvægte i form af kodning, linkstrategier for at servicere sine kunder kontinuerlig med kvalitets SEO.

Vi mener ikke der på landets uddannelsesinstitutioner findes tilstrækkeligt med kvalificeret lærerkræfter inden SEO området. Vi har selv oplevet en elev der på sine skoleperioder fik stillet IT opgaver man rystede på hovedet over, og når vi så hjalp vores elev med de korrekte kodninger frem for noget Microsoft Frontpage fnidder fnadder, som de sad og kodede i, valgte læreren tilsyneladende at strække våben, vores elev fik 12 i alle opgaver, efter vores opfattelse fattede han (læreren) ikke en meter af det der var kodet, men valgte i stedet for at tabe ansigt, at give max karakter, altid med bemærkninger om det var super godt, ingen spørgsmål og ingen reelle kommentarer til det kodede, underligt!

Vi har lignende oplevelser på efterfølgende skoleforløb, hvor såkaldte IT specialister efter vores opfattelse ikke performede, og med enslydende resultater og forældet viden og metodik, specielt når de fik at vide nogle af de forældede kodningselementer de anvendte ikke anvendes nogle steder mere, og når de så efterfølgende får et nutidigt løsningsforslag serveret, aner de ikke hvordan funktionaliteten er.

Det er ulempen ved et system, hvor mange lærere der mangler at læse nogle timer i deres årsnorm bliver hægtet på en klasse, uagtet de ikke selv har kvalifikationerne til opgaven, ja sågar er der mange timelærere der lige er kommet ind af døren, som skal undervise fremtidens IT folk, deres kvalifikationer er ikke altid testet helt i forhold til den undervisning der finder sted, desværre.

Vi har en klar holdning til elever her i virksomheden, vi følger med i det de lærer på skolen og hvis der er noget vi mener hører fortiden til, så giver vi lyd til de pågældende lærere og uddannelsesinstitutionen, vi ved godt det er svært at få efteruddannet mange af de lærere der drøner rundt på undervisningsinstitutionerne, mange har været der en menneskealder, og er absolut ikke opdateret i forhold til den verden der eksisterer uden for skolens mur.

Dette ses tit på opgaver der udleveres, de ser ud som om de er skrevet på skrivemaskinens tid og bare er blevet kopieret igen og igen til de nye generationer, og oven i købet er det måske en anden lærer der i sin tid har skrevet og filosoferet over ordlyden, samt opgaveformuleringen.

Med desuagtet stiller Online Marketing altid kvalificeret rådgivning til rådighed til den kommende generation af SEO specialister, og folk der er i gang med en marketing uddannelse, det giver elever en ide om hvordan den virkelige marketing verden reelt ser ud, dette set fra et markedsførings bureau og professionel SEO virksomheds side.

Vi er rigtigt glade for dagligt at kunne servicere landets undervisningsinstitutioner med markedsføringsmateriale og viden om søgemaskineoptimering, SEO, Google adwords samt alment markedsføringsmateriale, markedsføringsteorier og lovsamlinger etc. vi kan daglig identificere disse besøg via vores kontinuerlige webanalyser, se de forskellige IP adresser og users fra landets uddannelsessteder, universiteter, handelsskoler og tekniske skoler, og samtidig se hvor lange deres besøgstider er på websitet, de sider de besøger viser de læser de enkelte sider ret grundigt – og forhåbentligt får en viden de efterfølgende kan anvende i deres marketing eller salgsuddannelse.

Man kan tydeligt konstatere, at ferien er forbi, det afslører logfilen allerede fra de tidlige morgentimer.

Læs mere! Det mener Online Marketing om SEO professional

Læs mere: Introduktion til online markedsføring af virksomhedens website på Internettet.

Læs mere om vores gratis marketing skoleservice her.

Tilmelding nyheder