Markedsføring – muligheder eller begrænsninger

Markedsføring – muligheder eller begrænsninger

Ser du muligheder, eller ser du efter begrænsninger i din markedsføringsstrategi?  Hvilken type er du?

Markedsføring - ser du muligheder eller begrænsninger?

Der findes to typer personligheder, dem der ser muligheder i markedet og dem der ser begrænsninger. Det illustreres også med ”om glasset er halv tomt eller halv fuldt”

Når virksomheder skal markedsføres og markedsføringsstrategier udarbejdes, er det vigtigt at det er mulighederne, der ses efter og ikke begrænsningerne.

Vækst og mulighed for at komme ind på et eksisterende marked kræver ikke nødvendigvis altid den store kapital, men snarere et overblik over markedet, og hvor der skal sættes ind med markedsføring, profilering og synlighed overfor den målgruppe, man ønsker at etablere et kundeforhold til. Herefter kan en markedsstrategi sammensættes ud fra målgruppe, økonomi, markedsføringsmetode etc.

Man kan opstille nogle nøglepunkter, som er vigtige i markedsføringen og virksomheden.

  • Virksomhedens markedsstrategi, er den nutidig eller gammeldags?
  • Er kunden i dag den samme type som tidligere eller er der sket en ændring?
  • Er virksomhedens markedsstrategi optimal i forhold til konkurrenter?
  • Hvordan rammer jeg de rigtige kunder?

Her er det vigtigt at se på hvorledes sine konkurrenter arbejder i markedet, det er ikke kopivejen der tænkes på, men snarere at finde ud af deres stærke og svage sider. Ved at kende disse er det nemmere at udarbejde virksomhedens markedsføringsstrategi og få en højere succesrate fra start.

Find netværks- og sparringspartnere, det behøver nødvendigvis ikke være dyre konsulenter, der findes mange netværk, som hjælper hinanden og fungerer som tænketanke og løfter opgaver sammen.

Frem for alt er markedsføring ikke statisk, men en dynamisk proces, som kræver daglig overvågning og opfølgning, hvis markedsandelen skal øges, og konkurrenterne holdes i skak.

Har du overvejet en anderledes tilgang til dit marked med søgemaskineoptimering, sammensat således der skabes relevant trafik fra søgemaskinerne som en natur del af din nye markedsføringsstrategi.

Tilmelding nyheder