Markedsføringsplan og markedsføringsplanlægning

Markedsføringsplan og markedsføringsplanlægning

Når der i virksomhederne i dag skal planlægges markedsføringsstrategier og markedsføringsplan for online markedsføringen, kræver det en tilbundsgående markedsføringsplanlægning og dette ned til de enkelte detaljer i planlægningen.

Virksomhedens markedsansvarlige skal danne sig et overblik over hvor de vil hen med kampagnerne og hvilken strategier de vil bruge for at komme i nærkontakt med de potentielle kunder de har mulighed for at hente fra Internettet.

Virksomhedens idégrundlag

Det kræver man identificerer virksomhedens idegrundlag ganske nøje. Hvilken forretningsstrategi har virksomheden, hvor vil virksomheden hen, nye markeder, ændret kundesegment eller helt ny produkter. Er der tale om en strategi for nye markeder, andre lande og hvordan hænger dette sammen med virksomhedens langsigtede planlægning.

Forretningsstrategien i markedsføringen

En forudsætning for en god markedsføringsplanlægning begynder med at analysere virksomhedens forretningsstrategi og planer for vækst og markedsandele i fremtiden, hvilke veje skal virksomheden bevæge sig hen?

Identifikation af målgrupperne – kundesegmentering

Det første spørgsmål vil være, hvem er virksomhedens kunder, hvem skal markedsføringen og den planlagte markedsindtrængen rettes imod. Her er det vigtigt at have valgt den målgruppe man ønsker at ramme med sin annoncering, hvis ens markedsføring skal ramme plet i forhold til annonceringer etc.

Strategier og konkurrenterne på markedet

Konkurrenterne på markedet på pågældende produkter / tjenesteydelser er der også i morgen, hvordan forholder virksomheden sig til disse parametre, hvordan sikrer vi at vi får del i dette segment i forhold til konkurrenterne? Har vi bedre produkter? Bedre service? Eller er det på prisen vi vil sætte ind på markedet?

Handleparametre i markedsføringen

Her skal vi finde ud af hvordan vi kan tilgå markedet, hvilken annonceringsformer vi ønsker at anvende i forhold til den markedskonkurrence der allerede findes i det pågældende segment.

Man skal huske konkurrenterne i markedet arbejder med de samme muligheder i markedet for annoncering og f.eks. søgemaskineoptimering af deres websites samt Google adwords, som direkte reklameblokke på søgemaskinerne, og på google adwords indholdsnetværk som tilbyder reklamer indenfor den målgruppe man ønsker at udbringe sit budskab til.

Markedsføringsplan

Her skal der arbejdes ud fra at få lagt en detailstyring af de handleparametre der skal anvendes i sin planlægning af kampagner, markedsføring og implementering af løsninger til sin online markedsføring.

Planlægningen skal munde ud i en handlingsplan, hvem gør hvad, hvornår går den enkelte kampagne i gang, hvordan vil vi løbende støtte op omkring planen undervejs i selve forløbet.

Evaluering af markedsføringskampagne.

Det er vigtigt at føre en løbende evaluering af sin online markedsføring og hele tiden afstemme om der er sammenhænge i annonceringen som gør at der skal fortages justeringer og tilpasninger i forhold til det eksisterende marked.

MarkedsføringsplanlægningMarkedsføring DatakilderKommunikationsplanlægning

Tilmelding nyheder