Markedsføring

Markedsføring

Markedsføring er et udtryk for reklamebudskab af en vare eller reklame for en virksomhed og dens image, markedsføring tilpasses typisk til de tiltag som respondenterne skal modtage på den givne reklameblok, afsætningen er her afhængig af mange faktorer i forbindelse med promoveringen eller præsentationen af produkterne eller tjenesteydelserne.

I moderne markedsføring er der i forbindelse med reklamernes opståen, forsket og testet meget på, hvilke budskaber, man som virksomhed kan bringe ud til sin målgruppe af købere og personer, der kunne være interesseret i virksomhedens produkter.

Markedsføring i traditionel forstand handler ud fra mange parametre, kanaler og segmenteringer, der kan være tale om flotte indpakninger af produkter, således de tager sig pænt ud i et salgsmontre i et stormagasin eller hos en guldsmed. Der kan ligeledes være tale om markedsføring af livsstil og livsstilsprodukter, hvor markedsføringen / reklamen går målrettet på at sælge et budskab om at være med i et fællesskab, frem for at stå udenfor.

Når nye produkter markedsføres i f.eks. aviser, TV reklamer eller på Internettet, kan markedsføringen og de budskaber der her skal præsenteres de enkelte kundesegmenter være forskellige, grundet de forskellige effekter og muligheder for præsentationen af budskabet de enkelte medier giver på hver deres unikke facon.

Propaganda eller markedsføring?

Tidligere brugte man betegnelsen med det negativt ladede ord propaganda for markedsføring, som blev et almindeligt kendt ord i reklamesammenhænge i de tidlige tressere. Der er jo reelt bare tale om et ord, som har fået et nyt navn, et fænomen man kender i mange sammenhænge, hvor der sættes et nyt navn på – og produkter eller begrebet stiger i værdi. Man kan jo godt sige at navnet markedsføring klinger bedre end ordet propaganda i øret ved samtale med kunder og interessenter.

I dag hvor det handler om forbrugernes gunst er konkurrencen skærpet og markedsføring indgår i næsten alle former for virksomheder, her er der tale om forskellige tilgange til det marked man reelt ønsker at komme ind på – eller et marked hvor man ønsker at fastholde sine allerede opnåede markedsandele.

Markedsføringsomkostninger udgør en stor del af varens pris, da omkostningerne i forbindelse med virksomhedens markedsføring skal betales, og betalingen kan under alle omstændigheder kun komme et sted fra, og det er fra de kunder der handler i forretningen, og som køber de produkter og tjenesteydelser som virksomheden sælger.

Tidligere tiders markedsføring bestod typisk i at den lokale frisørforretning eller farvehandler henvendte sig til lokalavisen og spurgte om de kunne få en annonce i avisen, og måske kombineret med lidt redaktionel omtale, hvis den lokale journalist lige manglede lidt til et par spalter i den lokale sprøjte i agurketiden, hvilket yderligere kunne fremhæve virksomhedens fortræffeligheder i forhold til konkurrenter i nærområdet, jo større og dyrere annonce jo mere redaktionel omtale, promovering og markedsføring kunne man forvente af avisen. Virksomheder der ville ud i større markedsmæssig sammenhæng kunne annoncere i de kulørte ugeblade og landdækkende aviser, hvor de derved kunne ramme større mængder af deres målgruppe.

Inden for mode og trend var der stadig i midtfirserne og langt op i halvfemserne forskel på, hvad der var in på Sjælland, Fyn og Jylland – mange nyheder kørte først i øst Danmark og i takt med budskabet rykkede ud og blev kendt, flyttede trenden sig vestover i resten af landet, man vidste det indenfor flere brancher / trendsættere og udstillere på de store modemesser i landet, hvor der typisk var forskel i forbrugsmønstret, ud fra hvor i landet forbrugerne kom fra. Denne forskel er nok ikke så udbredt i dag.

Man skal lige huske på Internettet var ikke rigtigt slået an, det fandtes ikke!

I start firserne var noget af det ypperste IT grej på markedet en Commondore 64 (efterfølgeren til Commondore VIC 20) som dengang kunne erhverves for den nette sum af kr. 5.600,- inklusive en båndstation, hvor man kunne gemme de programmer man programmerede, og man kunne så bruge sit TV til monitor. Godt markedsført og med hjælp af redaktionel omtale i TV (ikke reklamer i TV – det kom først med TV2 i 1988), men i de gode gamle dage blev den nymodens computer beskrevet og fik omtale i Danmarks radio, efterfølgende kombineret med annoncering fra de store radioforhandlere i aviser og ugeblade, som derved kunne udnytte effekten af den reklame det var at vise den i TV og derved udnytte den skjulte markedsføring i dette medie.

Uden at komme ind på nærmere ind på Commondore 64 og dens fortræffeligheder, det kommer måske som et emne på et andet tidspunkt, startede bølgen stille og roligt med markedsføring indenfor IT området, I første omgang var vi tilsluttet et BBS Bulletin Board System, som allerede dengang var kommunikation imellem forskellige brugere over hele landet og efterfølgende begyndte så Internettet at dukke op i horisonten, her så mange allerede fra starten muligheden for at være på med virksomhedens adresse og Internetnavn, måske havde de ikke rigtigt markedsførings brillerne på her, men ville være på forkant med den nye teknik, og kunne skrive noget så specielt i deres annoncering i dagblade og kataloger som www.mitfirma.dk, og det viste jo, at her var der tale om en virksomhed, der var helt fremme, om ikke andet gav det respekt fra andre virksomheder i samme branche, når de så www adressen i markedsføringssammenhæng. Efterfølgende begyndte reklamerne at vælte ind på Internettet og blev en del af hverdagen på de sider der blev besøgt, i starten var der ikke tale om reklamebureauer der udførte annonceringerne, men mere om nørder der sammensatte bannere, og lagde dem ud på forskellige websites og derved sikrede virksomhedernes markedsføring på nettet i barndomsårene på Internettet.

Mange virksomheder sagde vi gider ikke være med på det nymodens bras med computere, vi bruger stadig en Dags Dato blok når vi fakturerer eller kontordamen skriver en faktura ud på skrivemaskinen, sætter en annonce i telefonbogen etc., hvilket måske kostede nogle virksomheder livet? At gøre som vi plejer og altid har gjort!

Læs også Hvorfor markedsføring

Ja og det er alligevel ikke så mange år siden at det stadig var stenalder i IT sammenhæng!

Tilmelding nyheder