Markedsføring strategisk planlægning

Markedsføring strategisk planlægning

Værdien i at arbejde målrettet med markedsføring i virksomheden, definere værdier og pejlemærker i den strategiske proces, frem for at udføre sin markedsføring adhoc ud fra tilfældige parametre, eller fordi konkurrenter gør det på en bestemt måde, giver virksomheden klare fordele markedsmæssigt i sin markedsføring, da organisationen står samlet bag de tiltænkte tiltag og strategier.

Ved at have hele organisationen og de forskellige markedsføringsstrategier omfattet i virksomhedens samlede markedsføringsbillede, og i forhold til omgivelser og konkurrenter, skabes der en markedsføringsplan der fungerer hele vejen ned igennem organisationen, dette skaber overblik over hvilken markedsføring virksomheden skal anvende fremadrettet  f.eks.følgende.:

Strategisk markedsføringsplanlægning på overordnet niveau

  • Område planlægning og planlægning af forretningsområder.
  • Produkt markedsføring – de forskellige virksomhedsprodukter og salgsområder.

Ved at anvende denne markedsføringsmodel vil der her kunne udarbejdes en samlet markedsføringsplanlægning, både på det strategiske og taktiske niveau.

Strategisk markedsføring

Den strategiske markedsføringsplan er typisk en overordnet plan, denne er baseret på virksomhedens stilling i forhold til markedet, byggende på analyser i det arbejdsområde virksomheden arbejder, der tages udgangspunkt i styrker og svagheder, i forhold til markedet og konkurrencevilkårene indenfor pågældende arbejdsfelt.

Der arbejdes endvidere med analyser af markedet, og muligheder og metoder for at slå igennem med sin markedsføring, i forbindelse med de tiltag der udarbejdes i markedsføringsstrategien for virksomheden. 

Taktisk markedsføring

Markedsføringsplanen beskriver den proces som skal sættes i værk for at kunne føre strategien ud i livet, her skal beskrives hvilke områder der skal fokuseres på rent markedsføringsmæssigt.

F.eks.

  • Produkter – er marketingskampagnen udelukkende baseret på produkter, hvilke produkter indgår i kampagnen mv.
  • Brand – Er fokus sat på branding af virksomheden? Frem for produkter
  • Salgskanaler – Er der tale om online salg, salg via distributører etc.
  • Priser – Er der tale om kampagner, hvor fokus er på priser og tilbud.

Ved at have disse parametre på plads allerede i startfasen af sin markedsføringsplanlægning, vil succesraten være væsentligt højere end ad hoc marketing.

Desværre er der mange små og mindre virksomheder der ikke er helt på forkant med sin markedsføring, og tit lader sig overtale til at investere i markedsføring som ingen ser, herved udnyttes gode ressourcer (Penge) på noget uden værdi, og derved afskæres for yderligere annoncering, da mange af virksomhedens marketing kroner er forsvundet i den blå luft, og budgettet er tomt.

Derfor bør små og mindre virksomheder alliere sig med en troværdig marketingpartner, der har det fornødne kendskab til marketing og kan give råd og vejledning i forhold til markedet, herved undgås oversalg af markedsføring som ikke giver værdi for den enkelte kunde.

Ovennævnte giver de små og mellemstore virksomheder de samme muligheder for markedsføring på professionel vis, så ved at tænke sig om og bruge ekstern viden om markedsføring, kan virksomhedens online markedsføring give mulighed for at få nye kunder, uden budgettet sprænges, men det første skridt er at få hjælp til opgaven.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du mangler sparring i din markedsføring

En kommentar til Markedsføring strategisk planlægning

Tilmelding nyheder