Markedsføring kommunikationskanaler

Markedsføring kommunikationskanaler

Kommunikation til en stor mængde kundeemner kræver en strategi, der tager udgangspunkt i brug af flere medier på samme tid, og med en planlægning og detaljeringsgrad, der får de enkelte kampagner i de forskellige medier til at stemme overens, med de budskaber og den tidshorisont der er for markedsføringskampagnen.

Dagsblade, markedsføring ved dagbladsannoncering.

Brug af dagblade til markedsføring er et godt værktøj til hurtig tilgang til en stor mængde potentielle brugere / kunder, annoncering kan her give hurtige resultater for kampagnerne i form af flere besøg på hjemmesiden, flere salg i forretningen etc.

Man kan, hvis der er tale om en forretningstype der udelukkende arbejder i forhold til et lokalområde, vælge at koncentrere sin markedsføring om dette område, og specifikt kun anvende de lokale aviser, ugeaviser for lokalområdet til dette formål, det er i udgangspunktet væsentligt billigere at annoncere i den lokale avis frem for at annoncere bredt i den landsdækkende presse, men virksomhedstypen og produktsortimentet afgør, hvilke muligheder der bør vælges, der kan endda være tale om eksponering begge steder for at maksimere sin effekt af kampagnerne i dagspressen.

Fordelen ved at anvende de trykte presse til annoncering, er at der kan rammes en målgruppe forholdsvis hurtigt, men kan se på oplagstallene fra det enkelte medie, hvor stor kundemængde der er mulighed for at få tilgang til ved annoncering her.

Måling af kampagneværdi i forhold til annoncering, her vil man f.eks. hvis den pågældende annoncering sættes ind på et givet tidspunkt, se hvorledes f.eks. telefon henvendelser, ekstra besøg på hjemmesiden, hvor der er tale om direkte opslag på domænenavnet, dvs. der ikke indgår søgeord , eller trafikken kommer fra søgemaskinerne, men udelukkende ved at mængden af besøgende, der kun bruger domænenavnet ved besøget stiger markant i forhold til en tilsvarende normal periode. Til at holde øje med dette kan brugen af Google analytics anbefales, her vil man kunne spore den øgede aktivitet på den direkte søgning.

Ulempen er, at aviser og dagspresse generelt har en meget kort levetid hos forbrugeren, aviser smides normalt ud umiddelbart efter de er blevet læst af familien – herved er langtidseffekten af annonceringen begrænset.

Tidsskrifter, kulørte ugeblade etc.

Her er det også muligt at anvende annoncering og skabe øget salg via annoncering, her er der typisk tale om annoncebudskaber der har en længerevarende værdi, ugeblade gemmes, byttes, ligger på f.eks. tandlæger, lægers venteværelser og hos den lokale frisør og lign. i lang tid efter sidste salgsdato. Herved er værdien af brandingen af virksomheden længerevarende, set i forhold til dagbladsannonceringen.

Fagblade

Her er der typisk tale om annoncering til kundegrupper indenfor et snævert segment, der kan være tale om fagblade, blade fra fagforeninger og interesseorganisationer. Mange af disse blade ligger typisk på arbejdspladser og bliver læst i f.eks. frokoststuer og lign. og da udvalget af blade og aviser tit er begrænset her, ser man tit at sådanne medier bliver læst ned til mindste komma.

Online markedsføring

Online markedsføring tager udgangspunkt i Internettets muligheder for at præsentere sit produkt eller tjenesteydelse over for en potentiel kunde, annonceringen kan forgå på mange planer, og med god respons ud fra de forskellige indgangsvinkler man sammensætter sin online markedsføring på.

Noget at det første man skal være opmærksom på her er, at virksomhedens hjemmeside skal fungere optimalt i forhold til de søgemaskiner, der dagligt indekserer de forskellige websteder på internettet, dette sikres ved at bruge SEO og at have en egentlig SEO politik i virksomheden, mange CMS systemer er ikke søgemaskine venlige i sin grundform, hvilket kræver tilpasning rent seomæssigt, eller udskiftning til et SEO venligt CMS system i stedet for at lappe videre på et gammelt, og måske forældet CMS system, der alligevel aldrig vil kunne performe maksimalt i forhold til virksomhedens konkurrenter på markedet. I forbindelse med online shops og e handel skal man være opmærksom på, at alt for mange e handelssystemer til håndtering af webshops ikke er funktionelle i forhold til seo egenskaber og derved har svært ved at komme op i søgeresultaterne på søgemaskinerne. Derfor skal man også udvælge et SEO venligt shopsystem når der skal tænkes i online strategier på Internettet.

Google adwords annoncering er i et pull marked svær at komme udenom, det er her vigtigt at sammensætte sine Google adwords kampagner, således de giver en god besøgsrate set i forhold til det antal klik der reelt er på det pågældende søgeord. En CTR der sikrer maksimal udnyttelse af de muligheder der forefindes i Google adwords til at skabe besøgsrater der er tilpas store, dette kan kræve forskellige tiltag, som f.eks. brug af landingspages specielt tilrettet et bestemt søgeord og produktgruppe.

Direct marketing

Reklame tilsendt forbrugeren direkte, her kan der være tale om tryksagsreklamer der distribueres til forbrugerne direkte til brevkassen i hjemmet, og der kan være tale om e mail marketing, hvor der f.eks. anvendes nyhedsbreve i markedsføringen, her vil der være tale om eksisterende kunde gruppe eller personer der aktivt selv har tilmeldt sig denne mulighed for at modtage nyheder etc. pr. e mail.

E mail markedsføring uden modtagernes accept er i strid med markedsføringsloven – Det kan være ret dyrt at overtræde markedsføringsloven på dette punkt, der er normalt tale om bøder der kan mærkes i virksomhedens budget. Bødestørrelsen er ifølge de nye regler følgende.: Minimumsbøden udgør 10.000 kr. for op til hundrede overtrædelser, hvis der er tale om flere tillægges en bøde på hundrede kroner, som udgangspunkt for hver overtrædelse ud over de første hundrede henvendelser. Så den vej skal man selvfølgelig undgå at gå i markedsføringen.

De enkelte markedsføringskampagner og kontaktpriser

Når man anvender markedsføring og bruger virksomhedsressourcer til dækning af omkostningerne i de enkelte kampagne typer, vil man også gerne have en oversigt over, hvad kontaktprisen pr. kunde egentlig er, dette kan man relativt nemt regne ud ved brug af følgende formel.

Normalt regner man kontaktprisen ud pr. 1000 personer.

Markedsføringskampagnens samlede pris x 1000
———————————————————————
Antal kontaktede i kampagnen.

Pressemeddelelser i markedsføringen

Brug af pressemeddelelser i online markedsføring er et vigtigt element, der er her tale om redaktionelt stof, hvilket betyder omtale som der ikke betales for, endvidere er redaktionel omtale i mange sammenhænge mere troværdige end traditionel annoncering, derfor er pressedækning med relevant presseomtale et parametre der på lige fod med de andre markedsføringsmæssige tiltag virksomheden ønsker at bruge er vigtige i sin online markedsføring.

Effektmåling af sin markedsføring

Her bør man have en klar strategi for måling af sine online markedsføring, brug af analyseværktøjet Google analytics til denne opgave, giver virksomheden et overblik over aktiviteterne på websitet, disse kan sammenstemmes med de tiltag der er foretaget på Internet siden, med hensyn til annoncering. Det er altid vigtigt, at der foretages analyse af aktuelle data og trafikstrømme på websitet.

Læs mere om… online markedsføring og brug af moderne Internet markedsføring

En kommentar til Markedsføring

Tilmelding nyheder