Menu Luk

Landing page til Google

Er landing page godt eller skidt?

Virksomheder tudes ørerne fulde for tiden med at landing page er vejen til flere kunder fra søgemaskinerne, det kan give flere kunder, men er det også foreneligt med virksomhedens hjemmeside og de kerneprodukter og ydelser virksomheden tilbyder via sin hjemmeside?

Når virksomheden begynder at tænke på at fremstille landing page, sagt på en anden måde, sider specielt udarbejdet til Google og andre søgemaskiner, tit på emner og med tekster virksomheden ikke umiddelbart ville have på sin almindelige hjemmeside, så bør man tænke sig om i forbindelse med markedsføringen med denne metode.

Vi kan opridse fordelene ved landing page.:

  • Siderne kan optimeres til højest udnyttelse af et givent nøgleord.
  • Google quality score bliver høj i forhold til den udarbejdede landing page.
  • Lavere pris på Google Adwords
  • Siden indeholder emner om det aktuelle søgeord.
  • Giver tit gode placeringer på søgemaskinerne

Ulemper.:

  • Nøgleord fremstår og gentages i en lind strøm, kan ligne spam på en landing page i mange tilfælde.
  • Brugerne får en forkert opfattelse af virksomheden, via førstevalget af side (Landing page)
  • Er sidens indhold noget virksomheden reelt ønsker at ranke med på søgemaskinerne? Eller er der kun tale om at skaffe klik?

Når man gennemgår fordele og ulemper for virksomhedens hjemmeside, her skal man huske på at man i stedet for at udarbejde landing page, ligeså godt kan implementere søgemaskineoptimeringen i selve hjemmesidens struktur, og herved anvende sider der indeholder de elementer man gerne vil ranke på, dette frem for at opbygge html biblioteker med landing pages, som kun har et formål, nemlig at give bedre placeringer på søgemaskinerne, og via denne konstruktion kan ligne noget der er specielt fremstillet til lejligheden, og med det eneste formål at snyde søgemaskinerne.

Hvis man i forbindelse med søgeordsanalyser, i forhold til virksomheden, finder ord og ordstillinger der relaterer og indgår i det sortiment eller tjenesteydelse som tilbydes, er det oplagt at udarbejde sider i det eksisterende system, det er langt at foretrække, frem for at smide sider med bras i form af landing pages ned i en SEO mappe.

Man skal huske på at brugerne kun skal bruge ganske få sekunder på en side før de forlader den igen, hvis det indholdsmæssige ikke svarer til forventningerne på en given søgning. Hvis siderne er opbygget således der kun er tale om at tiltrække besøgende via søgeord, som reelt ikke har den store sammenhæng med hjemmesidens indhold, er der tit tale om sider, hvor bounce raten (afvisningsprocenten) er meget stor, og derfor har virksomheden ikke den store glæde af den besøgende.

Som virksomhed er det vigtigt at udarbejde markedsføringsplaner, og ikke kun sporadiske planer for annoncering, søgemaskineoptimering, Google Adwords, Banner annoncering etc., hvilket betyder, at man skal se på det samlede udbytte af de metoder, der skal skaffe kvalificeret trafik til sine websider.

Man skal have landing pages på sin hjemmeside, alt andet ville være tåbeligt, men de skal være integreret i selve CMS systemet, og indgå i den overordnede målsætning for hjemmesiden og markedsføringsplanen. Emnerne samt tekster skal tage udspring i virksomhedsprofilen, og afspejle de ydelser som virksomheden arbejder med.

Posted in Søgemaskineoptimering