Kommunalvalg 2009 - de grå eminencers klub

Kommunalvalg 2009 de grå eminencers klub

Nu står kommunalvalget så for døren, her er der tale om et valg der har flest kandidater på 50+ – dette er et kæmpe demokratisk problem, ved at der i de forskellige byråd ikke er en demografisk sammensætning der afspejler befolkningsgrundlaget, så er det problematisk i forhold til varetagelsen af borgernes interesser, da der er en stor overvægt af ældre byrådsmedlemmer.

Hvorfor deltager flere unge ikke i kommunalpolitik?

Der kan være mange grunde til at unge børnefamilier ikke deltager, her er det typisk en afvejning af tid og spørgsmålet om det i det hele taget gør en forskel.

Der kan være tale om økonomi, der udbetales ikke de store honorarer for deltagelse i lokalpolitik, dette kan være et argument for at fravælge deltagelse i det lokalpolitiske arbejde.

Men set ud fra et helhedsorienteret perspektiv, er det vigtigt at også repræsentanter for disse befolkningsgrupper deltager, herved kan elementer fra gruppens problemer i f.eks. børneinstitutioner og skoler mv. indgå fra personer der har problemerne inde på livet i dagligdagen.

Ved at lade den ældre generation sidde på flæsket alene – varetages afgørelser på grundlag som de finder relevante, hvem tror og kan forvente, at en person i midten af tresserne har det store overblik over skoleområde, børn og den måde den unge generation lever på i dag.

Problemet er at de beslutningstagere der sidder og er med til at bestemme den lokalpolitiske proces mange gange er sammenspist, i form af bestyrelses poster i fagforeninger, beboerforeninger og skolebestyrelser, hvor de via disse platforme er havnet som kandidater til et byråd, og det er ikke altid det er dem med de skarpeste knive i skuffen der kommer til fadet.

Derfor er det vigtigt i dag, at dem der har evnerne, også har den forbandede pligt til at engagere sig lokalpolitisk, for at få varetaget alle grupper i samfundet i den politiske beslutningsproces. Dette vil være til gavn for væsentligt flere borgere, hvis der var en sammenhæng imellem den demografiske sammensætning af befolkningen og sammensætningen af de forskellige byråd.

Tilmelding nyheder