Kommunalvalg 2009

Kommunalvalg 2009 byrådsvalg i de enkelte kommuner

Sig nærmer tiden hvor der skal ske nyvalg i de enkelte kommuner til byråd, kandidaterne er så småt begyndt den lange march mod en plads blandt de få i det lokale byråd.

I lokalaviserne er der begyndt at komme læserbreve, flere end normalt, mange med synspunkter og politiske holdninger til lokale problemer, som f.eks. busruter hvis tider er ændret, så der kun kører busser en gang hver anden time om aftenen. De ældre betaler for meget for maden på plejehjemmene, dårlig ældre pleje, de unge betaler for høje priser i daginstitutionerne osv.
Unge og nye kandidater har her fundet et indsatsområde de vil forfølge verbalt i pressen, og frem til de forhåbentligt er valgt ind i byrådet. Der er tale om mærkesager der bliver kørt i stilling.

Mange af disse læserbreve er den sædvanlige gammelkendte metode, med anvendelse af læserbreve i lokalaviserne, her udbringer kommende og nuværende kommunalpolitikere sit budskab til sit publikum ”vælgerne” op til kommende kommunalvalg.

I den mellemliggende periode imellem to valg har man ikke hørt meget til politikerne fra sidste valg, der lovede alverdens ændringer, når han / hun kom til, og efter kommunalvalget 2009 slutter informationsstrømmen også i lokalaviserne på dato, ugen efter valget er der kun de sædvanlige kedelige emner og sure opstød på tapetet fra borgere, men lige før et valg popper der sørme en masse både kendte, og total ukendte mennesker, nuværende og kommende lokalpolitikere med dagaktuelle holdninger til dit og dat op i lokalpressen.

De ting de kommende kandidater og gamle kandidater vil udføre for sine vælgere er næsten som trylleri, de vil afskaffe ventelister, udføre bedre ældrepleje og skaffe flere almennyttige boliger osv.

Hvorfor har så mange af de selvsamme kandidater, der har siddet i byrådet i halve og hele menneskealdre, så ikke gjort det i den sidste valgperiode?

Kommunalvalg 2009 markedsføring og strategier

Hvordan udnytter politiske kandidater sine markedsføringsmæssige muligheder i dag i forbindelse med kommunalvalget 2009, det er ikke alle der har set Internettet og de muligheder for at få sine synspunkter ud til den almene befolkning, men stadig anvender den gode gamle metode, der snart har kørt i en menneskealder, brug af læserbreve hver uge i lokalaviserne (Spam i den trykte presse) holdninger og gode råd om alt muligt, jeg vil gøre det bedre end de andre lyder det konstant i artiklerne, de andre kan ikke finde ud af det, lad mig komme til og vise, hvad der skal til.

Derudover anvendes valgmøder, hvor der dukker 4 – 5 stykker op til en debat om kommunens og borgernes fremtid, med repræsentanter af de lokale kandidater fra de forskellige partier, som gerne stiller op til debat, og slås om de 4 – 5 stemmer der forefindes i lokalet.

På det lokale plejehjem sidder gamle fru Jensen og snakker med hr. Hansen over en kop kaffe og spørger Hansen, om nu ikke ham den pæne unge mand på billedet er Peter Petersen, som stiller op til byrådet, ja det er vognmand Petersens søn udbryder hun!
Ham der kørte for kommunen tidligere! Han havde en stor forretning med mange folk bla. bla bla. Jo lyder svaret fra Hansen, og der er måske en stemme hjemme til den pæne unge mand på baggrund af denne dialog.

Er det billedet i avisen, holdningen eller faderens tidligere position der trækker stemmen hjem hos denne kernevælger?

Er det kun denne form for markedsføring af politiske budskaber der skal til for at fange sin målgruppe? Og hvem er målgruppen for den kommende lokalpolitiker, der ønsker at få et politisk liv, eller en sovepude? Det er et stort spørgsmål.

Mange lokalpolitikere opnår kun valg til det lokale byråd på grund af sin placering på partilisten de personlige stemmer kan for manges vedkommende tælles på en hånd.

Kommunalvalg 2009 – demografisk sammensætning af vælgerne

Når man ser på den demografien over de personer der opstiller til lokale byrådsvalg, er der tit tale om gode gamle partisoldater krydret med få fra den yngre generation, en normalfordelingskurve over de opstilledes alder og uddannelse er ikke repræsentativ, ud fra befolkningssammensætningen.

Nogle har set ”lyset” andre uddør som generation uden at have set dette lys i mørket.

Skal man i dag have fat i forskellige målgrupper er det vigtigt først og fremmest, at have et politisk mål, politisk mening og strategi, derefter forfølge denne, (det gælder også imellem to valgperioder) dette danner så udgangspunkt i at udbringe dette mål til sine vælgere og tilhængere.
Hvor holder de personer der ønsker at stemme på mig så til! Spørger den helt nye partisoldat der gerne vil i byrådet?

Er det på plejehjemmet målgruppen findes? Er det de efterhånden meget brugte hjemmehjælpere der igen mangler ressourcer og mangler akuthjælp? Eller er det børnefamilierne og den dyre institutionsplads der er omdrejningspunktet? De unge der er sure over den lokale ungdomsklub ikke har åbent i sommerferien?
Ja hvem er kerne målgruppen og hvem kan jeg egentlig identificere mig med, de holdninger jeg har bør som udgangspunkt være reelle og egne holdninger.
Holdninger der er påtaget i forbindelse med at fiske stemmer er usmagelige, set som vælger, men det går tit således, at folks langtidshukommelse ikke er så lang, så ved næste valg har vælgerne glemt det og stemmer på den samme igen, når en ny og endnu bedre historie præsenteres for vælgerne af de selv samme personer.

Tendensen med valgflæsk går heldigvis imod strømmen og flere og flere begynder at huske bedre imellem valgene, hvem husker ikke Poul Nyrup Rasmussen stå og fortælle vidt og bredt, at efterlønnen var fredet, efterfølgende lige efter valget blev der foretaget radikale ændringer i denne, hvilket kunne være begrundelsen for socialdemokraterne tabte næste folketingsvalg.
Anders Fog begyndte en kontrakt politik med sine vælgere, hvor man kunne se når der blev stillet spørgsmål til ham, om han holdt sine løfter i forskellige forslag der blev fremlagt, gennemgik han på ny materialet og tilpassede sine politiske tiltag, for at tækkes vælgerne.

Kommunalvalg 2009 markedsstrategi bliver til handling!

Når målgruppen er fundet, hvor er det så hensigtsmæssigt at sætte ind med markedsføring?

Uddeling af roser og balloner på den lokale gågade er en af metoderne i kommunalvalg, den hører med i den politiske tradition og gadebilledet, men op til disse begivenheder er der mange steder der kan gøres indspark for at få de politiske budskaber ud til sine vælgere.

Hvis man ser på demografien, og vil have et bredt udvalg af sine kommende vælgere i tale er det vigtigt ud over de gamle travere, at anvende Internettet til sin markedsføringskanal, her vil en hjemmeside på eget domænenavn virke troværdigt, ikke en hjemmeside på et webhotel der tilbyder gratis hjemmesider på deres domænenavn.

Et domænenavn koster ca. kr. 100,- og her har man så sit eget hjem, hvor det virker professionelt og meget bedre, end et website på en fremmed plads og en hotmail som sin e-mail adresse.

Hvis der skal oprettes en blog, skal den være på eget domænenavn, dette skyldes, at de data der ligger i den kommende database er din ejendom, og ikke et bladhus eller en eller anden blog der sidder på dette materiale for tid og evighed.
Når du selv råder over din blog kan du flytte den eller skifte domænenavn og meget mere, hvis du ønsker dette. Også her vil det virke bedre på brugerne, at det er dig der sætter dagsordenen.

Facebook og Twitter en mulig markedsføringskanal

Facebook og Twitter, ja her kan du ikke køre det fra egen platform, men skal anvende disse tjenester i videst mulig udstrækning. Og det skal anvendes i stort omfang til den målgruppe der ligger på disse medier. Læs mere.: Mediebilledet og markedsføringsstrategi.

I markedsføring er det ligesom med mange andre ting i livet – ingenting er gratis, så hvis du ikke selv kan udføre den markedsføringsmæssige del skal du have professionel assistance til denne opgave, det koster nogle penge, men er det en plads i et kommende byråd der står øverst på ønskeseddelen er der ingen vej tilbage. En god kommunikationsplanlægning er vejen til opnåelse af markedsføringsmæssige målsætninger.

Kommende kommunalpolitikker – No cure No Pay markedsføring.

Vi har besluttet at tilbyde nogle få no cure no pay løsninger til kommende kommunalpolitikere, hvis du ikke kommer i byrådet til valget betaler du ikke for ydelsen, men vælges du ind, så sender vi en regning på opgaven.

Hvis du gerne vil høre mere om denne mulighed er du velkommen til at kontakte os, vi stiller ingen krav om hvilket parti du repræsenter, men vil høre på dit oplæg og gennemgå dine mål og visioner, og ud fra dette beslutte om det er dig, der får muligheden for en af no cure no pay løsningerne.

Vi vil inden kampagnen sættes i gang fortælle dig nøjagtigt hvor meget selve opgaven koster i markedsføring og kampagne udførsel, dette beregnes ud fra de informationer du bidrager med, og hvad prisen du skal betale, hvis du kommer i byrådet bliver.

Der indgås en skriftlig kontrakt, hvor du underskriver på markedsføringsomkostningerne, som honoreres, hvis målsætningen om opnåelse af plads i det lokale byråd finder sted, hvis ikke målsætningen opnås er det kvit og frit.
Så er det bare at høre om din partikasse vil sponsorere dig i online markedsføringen, ellers er der kun egen lomme, hvis drømmen om den eftertragtede plads i byrådet lige pludselig er din.

Er den fornødne kapital ikke til stede efter vores samtale og gennemgang af budget for opgaven, kan der ikke indgås markedsføringsaftale.

Du bliver ikke udstillet som referencekunde på vores website med case beskrivelse og markedsføringsstrategier etc. vi sætter ikke link ind med diverse tekster pegende hen på vores website eller anden identificerbart materiale om vores samarbejde.

Der vil kun være nogle få der får muligheden for maksimal positionering, vi forbeholder os retten til at afvise kandidater uden yderligere begrundelser, når materialet er gennemgået.

Så hvis du går med en Borgmester i maven er du velkommen til at kontakte os.

Tilmelding nyheder