International SEO og valg af domæne

International SEO og domæne valg

 

International SEO og domæner

Mange virksomheder ønsker at profilere sig på flere internationale markeder med deres produkter og tjenesteydelser.

Dette gælder specielt med en SEO- og markedsførings-strategi, der spænder over flere lande og flere sprog, hvor en tilstedeværelse på søgemaskiner såsom Google på de forskellige sprog, og i forskellige lande er et ønske.

Er denne strategi mulig rent SEO og markedsføringsmæssigt?

Ja, hvis den gennemtænkes og implementeres korrekt fra start, så vil der være gode muligheder for at få del i lokale søgninger på tværs af sprog og lande, som virksomheden ønsker at ramme med sine produkter.

Hvorfor går det så ikke altid, som præsten prædiker?

Det skyldes at de fleste ikke sætter sig ind i hvordan søgeresultater skabes, hvordan de afgrænser sprog- og lande, og hvilke faktorer, der rent faktisk skal til for at opnå et godt resultat på de forskellige markeder.

Domæner er klassificeret

TLD domæner, de går under betegnelsen toplevel domæner, og de officielle TLD domæner kan ses på Internet Assigned Numbers Authority (IANA), som også vedligeholder denne liste.

De mest kendte og ældste TLD domæner fremgår her. Der er indenfor de sidste år tilføjet en stor mængde af nye gTLD domæner, domæner som set fra et SEO perspektiv ikke er værd at bruge  så mange ressourcer på.

.com
Er et åbent TLD domæne, hvor alle virksomheder og personer har mulighed for at registrere et domæne. Det er i dag nok det mest kendte TLD domæne, som brugere World Wide kender.

.org
Organisation Public Interest Registry. Dette domæne kan ligeledes erhverves af alle der ønsker at registrere et TLD domænenavn. Navnet er oprindeligt tiltænkt non profit organisationer, hvilket stadig en del gør, men man ser også andre aktører, der ser muligheden i at anvende et .org domæne.

.net

Netværk, Enhver kan registrere en domænenavn med betegnelsen .net Dette er et åbent TLD domæne, der oprindeligt er tiltænkt distribuerede netværk af computere, men i dag anvendes i mange sammenhænge.

.int
internationale organisationer Internet Assigned Numbers Authority Domænet .int er forbeholdt internationale organisationer, der er godkendt med en aftale imellem to eller flere nationer.

.edu
Et TLD domæne med amerikansk dominans. Domænet anvendes udelukkende af amerikanske colleges og universiteter.

.gov
Her er tale om et TLD domæne, der er forbeholdt statslige enheder og styrelser i USA.

Eksempel på nye gTLD domæner

.ninja

.guro

 

Domæner tilknyttet enkelte lande

ccTLD

Disse domæner er lande specifikke.

Her er tale om domæner med en lande specifik to bogstavskode, som er beregnet til et land.

I Danmark anvender vi domænet.dk – svenskerne bruger .se, nordmændene .no tyskerne .de etc.

De enkelte lande styrer deres eget ccTLD domæne – i Danmark er det f.eks. dk-hostmaster, der står for administrationen af danske domæner.

Google og geografisk målretning

Når det drejer sig om danske domæner .dk, der ønsker at have en god placering i google.dk, så er det vigtigt at Google opfatter webstedet som værende dansk, dette skyldes, at et dansk websted vil få et løft rent SEO mæssigt i forhold til udenlandske domæner med en dansk underside eller subdomain.

De samme forhold gælder ligeledes hvis der er tale om andre lande, de har ligeledes de samme fordele i forhold til deres sprog og område.

Google prioriterer således

Danske domæner, disse domæner rettes automatisk mod danmark, hvilket betyder, du som udgangspunkt ikke skal have andre sprog på et dansk domæne.

Hvis du bruger f.eks. et Neutralt TLD domæne, se listen hos IANA, (.com – .net – .org – .info etc.) så kan man signalere til Google hvilket land domænet skal målrettet mod. Det kan gøres via Google Webmasterværktøjer, hvor man kan vælge profil, geografisk land og målretning. Dette kan kun udføres med et TLD domæne. Brug ikke denne funktion, hvis dit domæne er rettet imod flere lande, det giver ikke mening at målrette domænet mod et land og samtidig have målgrupper i andre lande på samme sprog etc.

Google giver ikke de nye gTLD nogen ekstra værdi i forhold til andre domæner. Læs Matt Cutts udtalelse til dette.

Google opfatter domæner som .eu og .asia som genetiske TLD domæner, der er målrettet en region og ikke et enkelt land.

ccTLD domæner er tilknyttet et specielt land .dk for danmark,. Dette giver Google og brugerne et stærkt signal om tilhørsforholdet på domænet og hvilket sprog det henvender sig til.

Dette betyder i praksis at domæner som f.eks .de – .se – .no ikke er målrettet mod danmark og derved ikke fremkommer i søgninger på danske Google, det samme forhold gør sig gældende for danske domæner, hvor et .dk domæne ikke fremkommer i søgeresultaterne på Google i tyskland, sverige, norge etc.

Google ser på flere faktorer når den stedbestemmer et domæne. Det er IP adressen på den server hvor websitet er placeret, dette kan være et signal om den påtænkte målgruppe for dit website. Dette er dog ikke et entydigt signal, websites kan være hostet i et andet land. Relevante links til websitet kan være en indikator om tilhørsforhold. Det kan være lokale adresser, telefonnumre, valuta angivelser etc. på siderne, der giver en indikation til Google om hvor sitet hører til.

Bemærk!

Google bruger ikke lokalitets metatags geo.position – distribution eller HTML attributter til geografisk målretning.

Eksempler på misforstået sprogversionering

At anvende et ccTLD domæne som f.eks. www.mitdomain.dk/uk/   eller uk.mitdomain.dk

Hvis denne type af sprogstrukturer skal anvendes, så bør det foregå på et toplevel domain f.eks. .com, hvor der kan opnås visse resultater ved brug af hreflang. Men vær opmærksom på at dit website nok ikke er Wikipedia, som anvender subdomæner i forhold til landestyring. Det er meget få subdomæner, der kommer frem i søgninger i konkurrence med ccTLD domæner i de enkelte lande, hvor disse har en klar lokal fordel.

En fornuftig løsning kan være at have et TLD domæne, som der på landeniveau er tilknyttet et eller flere ccTLD domæner på de sprog og lande geografisk, der ønskes optimering på. Her kan der sættes ind med SEO ud fra det lokale område, hvilket betyder at der kan konkurreres ud fra søgeord alene. Det giver en væsentligt bedre mulighed for den valgte SEO strategi giver optimalt udbytte på de udvalgte lande.

Hreflang tags hjælper ikke med at give bedre ranking eller øger trafikken til hjemmesiden. Formålet er at vise det rigtige indhold til brugeren ud fra de sprogmæssige parametre etc. Hreflang giver søgemaskiner mulighed for at ”bytte” til den rigtige version ud fra oplysninger om geografisk målretning, sprog etc.

Løsningen med hreflang fungerer, men forvent ikke topplaceringer på konkurrenceprægede søgeord ved valg af denne strategi.  LÆS mere om hreflang her

Tidligere artikel om hreflang læs her

Tilmelding nyheder