Menu Luk

Inhouse SEO – fordele og ulemper ved SEO inhouse

Mange virksomheder i dag vil gerne have fingeren på pulsen i de fleste faser i deres Seo strategi samt udførslen af denne inhouse, det gælder for så vidt, implementeringen, den daglige vedligeholdelse og drift, SEO funktionen skulle gerne kunne indgå som et kompetenceområde i IT og markedsføringsafdelingen – på lige fod med de andre kompetenceområder der arbejdes med.

Problemstillingen ved inhouse SEO er at den pågældende person typisk har nogle mindre budgetter til indkøb af værktøjer til analyse, værktøjer til kontrol, værktøjer der kan bearbejde data på tværs af systemer og platforme, søgemaskine cloner, ( Søgemaskiner der arbejdes med, som kan justeres på algoritme vægte og tilpasses de formodede parametre som f.eks. Google bruger i sit indeks, herved kan der dannes skole for hvordan indlæsningerne ser ud i forhold til konkurrenter ). Have den fornødne programmerings kapacitet til rådighed i form af programmører der arbejder med .NET, ASP PHP og lign. alt afhængigt at virksomhedens webplatform.

Ved at have tilknyttet ekstern SEO kompetence opnår virksomheden typisk fordele, ved at have tilgang til den sidste nye teknologiske viden og værktøjer der relaterer til SEO, webanalyse og Usability mv.

Vi køber i nok i vores marketing bureau 90 – 95% at det SEO og måle værktøj vi finder spændende på markedet, og her er tit tale om værktøjer til ret store beløb, men ud af de værktøjer vi køber, er der sjældent ret mange der har den store værdi, men det er vigtigt for os som marketing bureau, at have kendskab til de værktøjer der findes indenfor sektoren og på markedet, og bevares ind mellem kommer der værktøjer der har en værdi i det arbejde der foretages på kunde websites. Da disse værktøjer er indkøbt som et led i den kontinuerlige forbedring af SEO resultater for vores kunder i mange brancher og segmenter, er udgiften fordelt på disse grupper, og det kan således forsvares at bruge mange ressourcer på at holde sig ajour med markedet.

Inhouse SEO, her vil man typisk gøre som man altid har gjort, bruge de samme værktøjer, måske ind imellem købe noget nyt software og bruge dette, da det nu er købt ind. I den situation er vi som eksterne konsulenter rimeligt klare i mælet, når nyt værktøj er indkøbt og det ikke lever fuldstændig op til det vi regnede med, forespørger vi typisk leverandøren om det er muligt at tilføje det som vi mener mangler, nogle kommer med de rettelser vi ønsker, resten kan ikke finde ud af det, herefter ender programmerne uanset pris i skraldespanden. Det er mange penge der i igennem årerne er end i skraldespanden, men ved ikke at kende de programmer og værktøjer der udbydes på markedet, er man som SEO virksomhed ikke opdateret i forhold til det kundesegment man konstant vedligeholder websites for, dette kan kunderne ikke være tjent med – der skal leveres opdateret viden, hvilket indebærer at markedet daglig støvsuges for dels viden om værktøjer, ny tiltag, ændringer og de ting der sker i et dynamisk søgemarked.

Arbejdsfelterne og svagheder indenfor inhouse SEO

Inhouse SEO har endvidere den svaghed, at dem der arbejder med den, arbejder indenfor et snævert område, her tænkes på virksomhedens produkter etc. hvorimod den eksterne SEO konsulent eller virksomhed kender det brede marked, dette kan give yderligere sparring i forbindelse med udarbejdelse af markedsføringsstrategier, marketingplaner, SEO strategi og forventninger til søgemaskineoptimeringen for den pågældende virksomhed, en viden som inhouse SEO ikke kan tilvejebringe.

Mange virksomheder tænker tit i økonomiske baner, og regner med ved at have en fast person ansat til at arbejde med virksomhedens SEO, hvilket alt andet lige burde blive billigere end at hyre en ekstern SEO konsulent eller bureau til opgaven, men virkeligheden viser typisk noget andet.

SEO er det samme som god indtjening, ved god SEO vises virksomhedens website tit på de første pladser på søgemaskinerne, ved dårlig kommer de ikke frem, hvis siderne vises kommer der brugere og mulige kunder, hvis de ikke vises kommer der ingen brugere og kunder. Så ved at se problemstillingen i dette lys, er SEO i bund og grund et indtjeningsparametre for virksomheden, derfor skal der også anvendes den bedste strategi og gennemførsel når strategien bliver udført.

Læs mere om SEO virksomheder do and dont og Online markedsføring basal viden

Posted in SEO