Google Wifi data indsamling

Google Wifi data indsamling

Det franske datatilsyn har fundet ud af at Google i forbindelse med indsamling af ulovlig indsamling af Wifi data, ud over at stedbestemme de forskellige netværk, også samlede private oplysninger som f.eks. CPR-numre, telefonnumre, email adresser etc. Dette skete I forbindelse med Google street view bilerne kørte det meste af verden rundt og fotograferede gader og stræder, samtidig blev indhentet information om netværk i det pågældende område.

Google har tidligere selv erkendt at de fejlagtigt indhentede informationer om lokalnetværk, lokale hotspots etc. samtidig med Google street view vognen kørte rundt. Google postulerede at der var en fejl i deres software, således af de fejlagtigt kom til at opsamle private informationer som ikke var planlagt.

Google´s system har indhentet information fra netværket, både almindelig og krypteret kommunikation, dette gælder f.eks. en bank og kunde via https protokollen, men krypteringen forhindrer en afkodning af disse https data, mens alle andre data kan aflæses.

Ifølge det franske datatilsyn har Google registreret e mail, adgangskoder, uddrag af korrespondance etc.

Lokalnet sender ukrypterede data over netværket.

Datastrømme over netværk som sendes ukrypteret vil altid kunne samles op af brugere og personer der ønsker at tilgå disse netværk, så der kan potentielt være større risiko for at andre tilgår dit netværk, end de få data som Google ved gennemkørslen har indsamlet fra dit lokalnet.

Læs mere på BBC News

Tilmelding nyheder