Google Street view stopper i Tyskland

Google Street view stopper i Tyskland

Tyskland har godkendt brugen af Google street view i en netop afsagt kendelse fra domstolen, hermed er metoden med Google lovligt kan fotografere gader og stræder lovlig  jvnf. tysk lovgivning.

Google fravælger Tyskland

Efter en lang kamp i det tyske retssystemet, og  hvor mange tyskere samtidig har anmodet Google om at få fjernet de optagelser, der er foretaget af deres huse og veje med begrundelsen, at de ikke ønsker deres hus fotograferet og lagt ud på Google maps.

Google ønsker ikke at have hele landområder masket til med sløringer, hvilket har givet Tyskland betegnelsen ”Blurmany”

Google Street view er en tjeneste der via biler fotografere veje og områder i de fleste lande, her indscannes billederne, og personer og nummerplader på biler sløres med en teknik, så de ikke kan genkendes.

Google street view har fra starten været angrebet fra advokater, myndigheder og lignende, som mener privatlivets fred overtrædes ved at fotografere ejendomme og veje i alle lande.

Google har brugt “Google bilerne” til indsamle data om såvel gadenavne og vejskilte til at forbedre Googles kort og dermed give brugerne bedre mulighed for at anvende disse mest hensigtsmæssigt.

Google vil stadig levere Street View billeder til ca. 20 tyske byer, hvilket svarer til dem der er online nu, men der vil ikke komme opdateringer af disse kort fremover.

Udover Tyskland har Google også stoppet street view tjenesten i  Australien og Tjekkiet.

Tilmelding nyheder