Google Street view klager i Tyskland

Google Street view klager i Tyskland

Google street view er ikke faldet helt i god jord i Tyskland.

Google oplyser nu at der i Tyskland er 244.000 personer, som ikke ønsker at have Google street view servicen, hvor deres hus eller bygninger vises med funktionen street view på Google Maps.

Antallet af personer der fravælger servicen er ca. 3 % af den tyske befolkning, så Google må have travlt på kontoret med at sløre billeder, hvor dette skal gøres når der klages over disse optagelser som Google bilerne har foretaget, når de har fotograferet folks huse.

Tyskerne var som et af de første lande meget negative over Google street view og privatlivets fred, forbrugerministeren, Ilse Aigner, har påpeget at lovgivningen er indrettet således, at beboere af huse kan forlange deres hus sløret i Google kort, hvilket Google så efterfølgende har indrettet sig på.

Google har så efterfølgende ansat 200 medarbejdere til at gennemgå de mange klager der er kommet, og efterfølgende få maskeret de billeder, som berørte personer finder i strid med privatlivets fred.

Tyskerne generelt, er ikke positive over Google street view, og der tilkendegivet ved undersøgelser, at op imod halvdelen af befolkningen finder det strider mod privatlivets fred, men antallet af aktuelle klager holder sig på 3 %.

En kommentar til Google Street view klager i Tyskland

Tilmelding nyheder