Google Street View - du kan få erstatning

Google Street View, du kan få erstatning?

Google Street View deler folket, nogle mener det er ok at Google har billeder af veje og stræder samt ejendomme på vejnettet.

Som vi i tidligere indlæg vedrørende Google Street View har beskrevet og kommenteret på, er der i forbindelse med de 360 graders foto der er optaget med Google fotobiler, opstået forskellige opfattelser af hvad der er ret, og hvad der er vrang i denne sag.

Uenighed om retsstilling ved Google Street view

Google mener ikke der er problemer i forhold til den danske lovgivning i forbindelse med Google Street View, hvorimod mediejurist Oluf Jørgensen fra Danmarks Journalisthøjskole siger der foreligger en klar overtrædelse af den danske lovgivning, her henvises til § 264a i straffeloven der forbyder fotografering af personer på privat grund.

Mediejurist Oluf Jørgensen fra Danmarks Journalisthøjskole mener folk kan få Google dømt ved en straffesag, hvis de er blevet indfanget på privat grund, og juristen mener at det kan komme på tale med klækkelige erstatninger til de forurettede.

Få fjernet uheldigt indhold i Google Street  View

Google henviser til at folk der føler sig krænket og lign. kan anmode Google om at fjerne eller sløre de pågældende billeder, hvilket kan gøres let via Google Street view i Google Maps.

Andre mener ikke sagen er en enten eller sag, der henvises til det er tilladt at optage film og lign. på danske veje og områder, hvis formålet ikke specifikt har til hensigt at fotografere en speciel person over hækken og lign., men mere seværdigheden eller gaden mv. er det ikke ulovligt, hvis der kommer en tilfældig person med i optagelsen.

Der har jo også siden den første flyvemaskine og ballonfærd været taget luftfoto af huse, gader og områder, her er der også tit personer på disse foto, taget i deres haver, men formålet har jo ikke været at fotografere dem, men området, hvilket ikke tidligere har været kritiseret og omtalt som lovbrud.  Så det kan være svært at se hvor grænsen eksagt går i den pågældende sag.

Det bliver spændende at følge udviklingen, det kræver som sagt at Google bliver stævnet for overtrædelse af straffelovens § 264a i forbindelse med foto optaget til Google Street View, det betyder i praksis at en eller flere personer skal anmelde Google for overtrædelse af § 264a, dette vil være en strafferetssag, da det jo er straffelovensbestemmelser der er tale om, man må forvente, at Google i et sådan tilfælde vil stille med et advokatkorps af dimensioner, så selve sagsforløbet vil få lange udsigter inden der vil falde en evt. dom i sådan en sag.

Tilmelding nyheder