Google erkender ulovlig indsamling af WiFi data

Google erkender ulovlig indsamling af WiFi data

Ifølge en post på Google´s officielle blog, har Google på baggrund af en henvendelse fra de tyske databeskyttelses myndigheder, som omhandler indsamling af information om lokale WiFI netværk, erkendt at deres fotovogne, som kørte det meste af verden rundt og optog billeder til Google Street view, samtidig indsamlede informationer om lokale netværk og deres data.

Folks private trådløse netværk blev registreret, herunder kortlægning af åbne netværk, som ifølge Google er sket på baggrund af en fejl, det skyldes eksperimenter fra en Google ingeniør, som har arbejdet med indsamling af data om offentlige trådløse netværk. Der var kun tale om et forsøg. Google har ikke haft til hensigt at anvende de indsamlede data.

Google har tidligere afvist at de krænker folks datasikkerhed.

Der er tale om brudstykker af datatransmissioner, som er indsamlet over ubeskyttede WiFi netværk  f.eks. email korrespondance, billeder etc.

Google skal destruere ulovligt indsamlede data.

De tyske myndigheder har anmodet Google om at destruere alle ulovligt indsamlede data, og samtidig anmodet om at kunne få en dokumentation og viden om dataopsamlingernes omfang.

På baggrund af sagens alvor, har Google nu indvilliget i at samarbejde med de forskellige landes myndigheder, for nærmere at aftale hvordan indsamlede data dokumenteres, og efterfølgende destrueres i et samarbejde.

Google har besluttet at det er bedst at stoppe Street View bilernes indsamling af WiFi netværks data, dette skyldes de bekymringer det medfører hos de forskellige landes datamyndigheder.

Tilmelding nyheder