Google Apps forbydes i det offentlige i Norge

Google Apps forbydes i det offentlige i Norge

Google Apps forbydes i det offentlige i Norge

Ifølge flere medier har det norske datatilsyn krævet at brug af Google Apps ophører hos offentlige myndigheder.

Problemet er ifølge datatilsynet, at Google ikke leverer tilstrækkelig information, om hvorledes data opbevares.

Endvidere mener datatilsynet, at Google ikke lever op til databeskyttelsesreglerne vedrørende persondata.

Google testen er foregået i den norske by Narvik, hvor det efter en beslutning, om at byrådet skulle gå over til Google Apps til e mail opstod  tvivl om datasikkerheden ifølge den norske datalovgivning.

Det norske datatilsyn har på baggrund heraf forbudt offentlige myndigheder og organisationer at bruge Google Apps, af frygt for personfølsomme oplysninger kommer uvedkommende i hænde.

Der har ligeledes været tilsvarende problemstillinger i Danmark. Hvor der i Odense sidste år i forbindelse med kommunale skolers ønsker, om at anvende Google Apps blev givet et afslag fra det danske datatilsyn. Bekymringerne gik dengang på kalenderfunktionen og den delte dokumenthåndtering imellem skole og forældre, her mente datatilsynet, at der var risiko for personfølsomme oplysninger kunne komme ud til en større gruppe.

Tyske og franske myndigheder har ligeledes rejst spørgsmål ved Google Apps, hvor de vil forhindre at følsomme data placeres på servere uden for Europa.

Disse problemstillinger vil fremadrettet også vedrøre andre leverandører af Cloud Computing, hvor deres kunder dybest set ikke aner en pind om hvor deres data ligger, og hvor evt. sikkerhedskopier er placeret.

 

Tilmelding nyheder