Google Analytics løbet ind i problemer i Tyskland

Google Analytics løbet ind i problemer i Tyskland

Tyskland vil straffe ejere af websites, der anvender Google analytics med bøder.

I følge en del i forskelle medier, er de tyske datamyndigheder i gang med at rette skytset mod Google, og deres gratis analyse program, Google analytics.

Datatilsynet i tyskland udtaler, at Google ikke overholder de tyske krav til datasikkerhed og beskyttelse af brugernes data, dette sker i forbindelse med anvendelsen af Google analytics og den måde den håndterer behandlingen af data.

Der har været holdt møder imellem myndighederne og Google, sagen har kørt siden slutningen af 2009, hvor der blev stillet spørgsmålstegn ved Google Analytics fra datamyndighedernes side.

De tyske myndigheder mener, at Google Analytics krænker den tyske lovgivning, dette skyldes at der overføres data og IP adresser til USA, hvor databehandlingen foregår og data efterfølgende gemmes.

Google har på baggrund heraf udviklet browser plugin, som sikrer brugerne bedre anonymitet i forhold til Google analytics, og en håndtering der forkorter IP adressen i forbindelse med indsamling af data, men de tyske datamyndigheder er ikke tilfredse med denne løsningsmodel.

De tyske myndigheder kan ikke gå direkte efter Google, men vil gå efter brugerne af Google Analytics i stedet, her vil man prøve at anlægge principielle sager hurtigst muligt med krav om store bøder.

Tilmelding nyheder