Forretningsplan - Har din virksomhed en forretningsplan?

Forretningsplanen et vigtigt element i virksomheden

Har din virksomhed en forretningsplan?

I dag er det blevet endnu vigtigere at have styr på sin forretning, og brug af en forretningsplan er et af midlerne til at fastholde en virksomhedsstyring der tager udgangspunkt i forretningsgrundlaget og økonomien, ved at kunne holde sin virksomhed op imod den forretningsplan man har udarbejdet i forbindelse med virksomhedens opstart eller revision, er det et perfekt værktøj til at sikre succes i den måde virksomheden drives på i dagligdagen, i forhold til den konkurrence og marked virksomheden arbejder indenfor.

Forretningsplanen har nogle overordnede parametre som dels kan anvendes i forbindelse med den daglige drift af virksomheden, finansiering, målsætninger for online markedsføring, reputation management (omdømmepleje) pressedækning og annoncering i dagspressen mv.

Ved at kende sit marked for afsætning har man væsentligt bedre mulighed for at kunne tilgå markedet med en markedsføringsstrategi der matcher sit kundesegment, ved at udnytte den viden, vil et beskedent markedsføringsbudget kunne række langt for virksomheden, frem for at eksperimentere med sporadisk markedsføring, uden egentlig styring og styringsredskaber til profitmaksimering af markedsføringskampagnerne.

Mange tror fejlagtigt at markedsføring er proportionel med udgiften til annoncering og reklame etc. Det er ikke altid tilfældet, ved en struktureret markedsføring og kendskab til markedet, vil man med sit markedsføringsbudget kunne få langt større markedsandele ved at analysere markedet inden kampagner sættes i værk. Her er det godt allerede i forretningsplanen at have afstukket retningslinjer for hvorledes man vil tilgå markedet, i forhold til konkurrenter, og andre virksomheder der opererer med samme produktgrupper.

Forretningsplan og finansiering.

Man skal huske på, at i dag er det blevet sværere at skaffe finansiering til virksomheder fra banker og investorer, specielt hvis der er tale om områder der er nye, og den pågældende bankmand ikke ved hvad det er der tales om, her kan det være svært at overbevise ham om ideen bag projektet, men ved at have en detaljeret forretningsplan, og oversigt over de forskellige problemstillinger, der kan være i virksomheden, og hvordan ejerne/ledelsen vil gribe situationen an i de forskellige segmenter og situationer, vil beslutningsgrundlaget for bank og rådgiver være bedre, så hvis der ligger en god forretningsplan, er chancen for at virksomheden kommer godt i gang og finansiering kan finde sted god.

Du kan læse mere om forretningsplaner her.

Tilmelding nyheder