Finansloven 2010

Finansloven 2010

Så er der lagt budget for den danske befolkning for 2010, når man taler om finansloven så er der tale om de forventede indtægter og udgifter i statens kasse for det efterfølgende år. I finansloven afstikkes fordelingen af de enkelte poster / udgifter og indtægter som staten står for at køre forretningen Danmark.

Finansloven skal vedtages af folketinget, som har pligt til at kontrollere om bevillingerne stemmer overens med det budgetterede.

Finansloven er grundlovbestemt og skal forelægges for folketinget senest fire måneder før det nye finansår begynder. Hvis der opstår situationer, hvor finansloven ikke kan stemmes igennem folketinget inden tidsfristen skal der fremlægges forslag til en midlertidig bevillingslov, hvis denne lov ikke er vedtaget må der ikke foretages skatteopkrævninger eller udbetales beløb fra staten til f.eks. statsansatte mv.

Hvad betyder den nye finanslov 2010 så for familien Danmark.

Der er tale om en finanslov med røde tal, ikke mindre end ca. 86 milliarder kroner forventes underskuddet at komme op på i 2010.

Hvad går alle disse penge som staten du og jeg skal ud og lånefinansiere på lånemarkedet ved optagelse af lån til at få forretningen Danmark til at kunne komme igennem 2010.

Der er øget fokus på øgede offentlige investeringer og renoveringer af sygehuse, skoler og lign. Dette kan være en hjælp i forbindelse med den øgede arbejdsløshed man forventer i forbindelse med den fortsatte krise, hvor virksomheder dagligt drejer nøglen om og personer sendes ud i ledighed.

Men er alle offentlige investeringer nu den rette vej at gå?

Mange store projekter skal sendes i udbud, dette findes der lovgivning for, hvis virksomheder i andre lande byder ind på opgaverne, kan det reelt være dem der får opgaven, og os der får regningen, med den samme ledighed til følge.

Man skal også huske på, at fra det besluttes at sætte i værk til projekter mv. er klar, går der typisk lange perioder med projekteringer udarbejdelser af planer mv.

Så essensen må være, at på den korte bane skal der sættes ind imod for stor arbejdsløshed, med aktiviteter der bremser denne stigning og samtidig få udført projekter der hurtigt og uden de helt store udbudsrunder kan sættes i gang, således de forskellige arbejdsområder kan holde hjulene i gang til glæde for den enkelte familie og samfundet.

Keynes økonomiske teorier

Man kan sige at nu ser vi Keynes ( engelsk økonom fra 1800 tallets ) teorier udført i praksis.

Han havde en teori om i gode tider sugede staten midler fra borgerne, indkomstskat, afgifter etc. i nedgangstider skulle staten være ekspansiv, nedsætte renten, øge offentlige investeringer, nedsætte skatterne og derved pumpe penge ud i samfundet for at holde hjulene i gang.

Men en finanslov med et stort hul i bunden er ikke optimalt over tid, det svarer til at finansiere sin husholdning med lån for at få det til at løbe rundt, det kan gå i en vis tid, men på et tidspunkt kommer regninger, og med renter som kun kan hentes ind et sted, borgernes lommer.

Så vi må håbe på at det samlede resultat for 2010 bliver bedre end det der er fremsat i budgettet, det handler i bund og grund jo om at folk begynder at købe lidt mere ind igen, og derved styrke omsætningen i forretninger og håndværksvirksomhederne.

Tilmelding nyheder