Facebook og YouTube blokeres i Pakistan

Facebook og YouTube blokeres i Pakistan

Pakistan har valg at lukke ned for tilgangen til Facebook og YouTube. Begrundelsen er at der findes blasfemisk materiale på disse sociale tjenester, der opfordrer til at tegne profeten, hvilket er strengt forbudt og noget af det værste der kan ske i verden.

Pakistanerne skal skånes for sådanne billeder og tegninger, som kan virke anstødelige på disse troende mennesker og føre folk i fordærv.

Baggrunden for den resolutte beslutning om øjeblikkelig lukning af forbindelserne til Facebook og YouTube, skyldes at der er oprettet en gruppe på Facebook, der har udråbt den 20. maj til “Tegn Muhammed dagen” – Gruppen inviterer folk til at lægge deres tegning og bud på hvordan Muhammed ser ud.

I året 2010, er det svært som vesteuropæer at se det logiske i denne form for formynderi fra myndigheders side, religion er noget som det enkelte individ selv må forholde sig til, det er ikke en statsopgave, dette gælder uanset om der er tale om den ene eller anden religion.

Tilmelding nyheder