E handel og webshop

E handel og webshop

Vi får tit spørgsmål om valg af webshop fra vores kunder, de er meget i tvivl om hvilke system de skal vælge, udbuddet er stort og alle fortæller systemerne er SEO venlige og er uden problemer kan indekseres på søgemaskinerne.

Som vi tidligere har skrevet om, er beslutningen om at etablere en webshop i mange tilfælde en stor beslutning for den enkelte iværksætter eller forretning, der skal dels findes de rigtige produkter, som der skal sælges online, der skal etableres distributionsfaciliteter, enten lokalt eller på lagerhotel, hvorfra pakning af varer og forsendelse til kunden kan finde sted. Et effektivt logistiksystem skal opbygges, helst med integration til et eksisterende økonomisystem, således indtastede data kan genbruges i alle faser i salg, lager, distribution og økonomiafdeling.

Da vi ikke selv sælger webshopsystemer, er vi åbne overfor alle systemer på markedet, vi foretrækker ikke det ene system frem for det andet, ud fra produktnavn eller virksomheden bag, men foretager en kritisk analyse på produktet, i de faser og funktioner, som en moderne shopløsning skal indeholde, for at kunne give mulighed for reel indtjening fra webshoppen.

Der er kun et skud i bøssen!

At vælge forkert og bruge sin opsparing på et pilotprojekt som ikke performer, er sjældent noget den nye iværksætter kan overskue, tit ser man drømmen om egen forretning stoppe ligeså hurtigt som den begyndte, i nogle tilfælde ender det med lukning og konkurs for den enkelte.

Når forretningsplanen er udarbejdet bør den indeholde forskellige valgmuligheder omkring webshop systemer, der bør indhentes tilbud fra flere leverandører og med en helt klar kravspecifikationer omkring de elementer som webshoppen skal kunne.

Mange iværksættere vil gerne spare på rådgivningstimer i denne fase, men en fejlslagen webshop til e handel kan nemt koste den enkelte et sted imellem kr. 50.000,- og kr. 200.000,- i tab, hertil skal der så lægges løn til evt. ansatte og egen løn i den periode som shoppen ikke fungerer, eller der kommer tilpas mange kunder til at virksomheden balancerer økonomisk.

Brug penge på rådgivning i forbindelse med udformning af kravspecifikation til webshop systemet, herved opnår iværksætteren fordelen ved at kunne stille professionelle krav til leverandøren, og sikre sig at det system der vælges, også rent faktisk opfylder de krav der blev stillet i kravspecifikationen.

Et punkt som vi tit har bemærket i kontrakt udspil, er at softwaren mere eller mindre altid tilhører webshop leverandøren, MEN hvad sker der hvis webshop leverandøren går konkurs? Så slukkes der mange steder når fogeden fjerner serveren, mens andre overgår til nye virksomheder der har købt stumperne af virksomheden mv. men hvad sker der i den mellemliggende periode?

Vi stiller altid et ultimativt krav til leverandøren, at hvis webshop virksomheden går neden om og hjem, er der i f.eks. bankboks opbevaret software og kildekoder, som iværksætteren / virksomheden kan fortsætte sin løsning på, evt. på egen webserver, Softwaren udleveres på aftalte vilkår, der kan være tale om en tilknyttet advokatvirksomhed eller revisor som udleverer disse ting, hvis situationen opstår og det uden yderligere omkostninger til webshopejeren.

SEO og søgemaskineoptimering, er også et mantra når der skal vælges webshop, uden et shopsystem der kan optimeres uden at skulle skille systemet fuldstændigt ad, og klippe og klistre det sammen igen, har ikke sin gang på jorden. Systemets grundkonstruktion skal have håndtag og faciliteter til alle optimeringsprocesser, uden at skulle håndkode temasider i forbindelse med søgemaskineoptimering.

Online Markedsføring kræver et SEO venligt system

SEO og online markedsføring, er vel nok det vigtigste parameter i shopsystemet, her er der tale om udstillingsvinduets placering på søgemaskinerne, sagt med en metafor! Svarer det til at butikken ligger på Strøget, hvor der kommer mange folk forbi udstillingsvinduet dagligt, og ikke ude på vestkysten, i landets yderområder, hvor der kun kommer mælkemanden og posten forbi i dagligdagen.

Derfor skal der stilles ultimative krav om Seo funktionalitet og fleksibilitet i systemet. Uden de rette faciliteter og justeringshåndtag, er shoppen dødsdømt fra start.

Udførslen af design og shop skal tilgodese funktionelle CSS styrede design skabeloner, som skal overholde W3C standarden, shoppen skal udformes, således der er kortest mulig vej fra handling til køb, undgå mange mellemstationer som mellemsider og lign. hvor kunder typisk falder fra jo flere sider de skal klikke sig igennem, brugeradfærd og kendskab til bedst praksis i forbindelse med købs knappers placering og produktvisning, er ligeledes vigtige elementer i kravspecifikationen.

Integrationsmuligheder med eksisterende økonomisystemer er ligeledes et krav, her skal dataudveksling nemt og hurtigt finde sted og salgsprocessen styres effektivt.

Hvis man bruger disse overvejelser i sin planlægningsfase, sparer man sig selv for unødige bekymringer efterfølgende.

Vi tilbyder vores kunder den fornødne rådgivning om valg af shopsystem når der tænkes på e handel, omkostningerne er typisk indeholdt i SEO priserne, da det efterfølgende sparer os for ekstra arbejde med systemer der ikke fungerer optimalt på søgemaskinerne.

Læs mere om SEO til e handel – Online Markedsføring SEO pakker Webshop

Tilmelding nyheder