E handel og online markedsføring

E handel og online markedsføring

Når virksomheder går i gang med e handel skal man være agtpågivende og sikre sig at ”juraen holder vand” De regler der gælder for handel i den ”virkelige verden”, og de regler der gælder ved e handel er i det store hele sammenfattende, men ved e handel er der nogle yderligere lovmæssige krav som skal overholdes.

De juramæssige regler der vedrører e handel og online markedsføring, er typisk i form af bedre forbrugerbeskyttelse og yderligere oplysningspligt fra e handels virksomheden.

Markedsføringsretlige regler §

Markedsføringsloven er omdrejningspunktet for hvad der er tilladt rent markedsføringsmæssigt. Forbrugeraftaleloven, e handelsloven og lovgivning om betalingsmidler er lovgivning der repræsenterer deres respektive område.

Markedsføringsloven håndhæves af forbrugerombudsmanden. På forbrugermandens hjemmeside kan der ses vejledninger, information om markedsføring, god markedsføringsskik, og domme over forseelser der har ført til retssager for overtrædelser af markedsføringslovgivningen.

God markedsføringsskik, vildledning i virksomhedens markedsføringsmateriale, tilgift og konkurrencer der vildleder og kræver køb for deltagelse etc. Derudover er spam, i form af ulovlig e mail markedsføring,  et område der er fokus på . Dette er typisk områder forbrugerombudsmanden slår hårdt ned på.

Der foreligger en oplysningspligt om virksomheden der står bag e handelsstedet, der skal stå Navn på indehaveren, daglig ledelse, virksomhedens forretningsadresse, telefonnummer, e mail og CVR nummer.

Det er ikke nok at hjemmesiden anvender en mailform uden klar tilkendegivelse at hvem der står bag virksomheden.

Derudover findes der andre regler som man i sine aftalebetingelser skal forevise kunden, herunder den lovmæssige returret på 14 dage på varer der handles på fjernsalg.

Skærpede juridiske krav

Når man som ny iværksætter ønsker at få foden under eget bord, og tænker! At e handel måske er den ideelle vej til drømmen om egen forretning, skal alle problemstillinger vendes før den første online forretning oprettes.

Hvis man som virksomhed tilsidesætter gældende markedsføringslovgivning, kan det efterfølgende få økonomiske konsekvenser for den nyetablerede e handels shop, dette i form af bøder for overtrædelser af lovgivningen, erstatningskrav for misbrug af andres varemærker etc.

Der findes virksomheder der ønsker at etablere sig med e handel, som tror der er tale om Wild West, et marked og en åben platform, hvor man kan markedsføre sine produkter som man har lyst og evner til. Fænomenet med vildledende markedsføring, er ikke forbeholdt de mindre erhvervsdrivende, men ses også udført at store virksomheder, dette kan bla. ses af domme på sager anlagt af forbrugerombudsmanden, disse fremgår på forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Så hvis du skal oprette e handel med salg via nettet, er der ud over de rent markedsføringsmæssige problemstillinger også den juridiske dimension man skal forholde sig til, det kan kun anbefales på det kraftigste at få alle elementer med i overvejelserne inden shoppen kommer online.

Tilmelding nyheder