Customer insights - Kender du dine kunder og deres behov

Customer insights

Kender du dine kunder og deres behov?

Markedsføring i dag handler om viden om sine kunder og deres behov, virksomheder har fået mange nye værktøjer til at få et indblik i deres kunders net adfærd.

Google analytics, datamining, logfilsanalyser og spørgeskemaundersøgelser, er et middel til at få et vist kendskab til sine potentielle kunder og netop deres forbrugsmønster.

Spørgeskemaundersøgelser har i mange år været et redskab til at få kendskab til kunders ønsker og til kortlægning af deres adfærd, således der på baggrund af disse undersøgelser kunne sammensættes en markedsføringsstrategi, der skabte øget omsætning for virksomheden.

Denne form for analyse er i dag blevet nemmere med brug af Internettet, hvor opsætning af spørgeskemaer på de enkelte websites kan udformes hurtigt, men problemet er at folk mange gange fravælger at svare på disse skemaer, dette i takt med der kommer spørgeskemaer på snart ethvert website, hvor virksomhederne ønsker viden og input fra sine brugere.

Online spørgeskemaundersøgelserne kan være nyttige redskaber og være yderst relevante for en virksomhed, det er hurtigt at registrere respondenternes besvarelser direkte i en database.

Spørgeskemaer kan udformes forskelligt og brugerne kan få et spørgeskema ud fra hvilken IP adresse og dermed geografisk landsdel eller land de kommer fra.

Men når man beslutter sig for at bruge en spørgeskemaundersøgelse til at klarlægge sin virksomheds salgs- og kompetenceområder skal man gennemtænke hele kampagnen grundigt fra start.

De rigtige spørgsmål?

  • Hvad vil vi måle på, hvilke spørgsmål skal stilles til brugerne?
  • Hvordan vil vi anvende brugerundersøgelsen?
  • Er der ressourcer til at følge op på de tiltag undersøgelsen går i retning af?

Det er vigtigt ikke at udarbejde undersøgelser, der ikke efterfølgende kan anvendes i den form de er tiltænkt, alt for mange virksomheder evaluerer og spørger om brugernes syn på virksomheden, men har efterfølgende ikke viljen eller de økonomiske ressourcer til at følge op på egen markedsanalyse, hvilket skaber et dårligt image, hvor forbrugeren føler der ikke sker noget i forhold til den evaluering eller undersøgelse, der er foretaget.

Det er bedre at stille færre spørgsmål til brugeren, men til gengæld på områder hvor virksomheden er omstillingsparat i forhold til undersøgelsens omfang.

Ulempen ved spørgeskemaundersøgelser!

Hvis der anvendes eksterne virksomheder til udførsel af disse brugerundersøgelser placeres der typisk en cookie på brugerens website, dette virker harmløst, men rent faktisk kan analysevirksomhederne følge denne bruger på tværs af websites via denne cookie, (og gør det!) så her gælder det ikke kun websitet, der er besvaret på, men alle andre websites, som har analysevirksomhedens software implementeret til måling af andre spørgeskemaundersøgelser, her gælder det at uanset om der så besvares på spørgeskemaer på disse sites etc. her er brugerens maskine via sit besøg registreret, og data kan udledes via de tidligere informationer om den enkelte bruger.

Mange analysevirksomheder har deres servere placeret uden for landets grænser, her opsamles den enkelte brugers oplysninger i en database, men! Ved brugeren hvad der efterfølgende sker med disse data?

Med disse faktuelle oplysninger in mente kan det give problemer med respondentudvælgelsen i forhold til brugermængden, der besøger websitet. Nogle fravælger simpelthen at besvare online spørgsmål på grund af dette.

Det indebærer også spørgsmålet om folk, der besvarer spørgeskemaet kan kontaktes via e mail efterfølgende, hvilket mange er bange for at udlevere i tide og utide, da de dagligt får fyldt deres indbakker op med alverdens spam.

Brugerundersøgelser er vigtige, så derfor skal sikkerheden over for respondenterne og respekten for deres privatliv være højst prioriteret, hvis der skal etableres et udbytterigt samarbejde.

Læs mere om markedsanalyse her.

Tilmelding nyheder