Corporate blogging

Corporate blogging

Har du overvejet at anvende corporate blogging til online markedsføring i din virksomhed?

En virksomheds blog kan spænde over mange emner, det behøver ikke være virksomhedens produkter alene, her kan man snildt anvende forskellige typer af stof, der relaterer sig til virksomheden, det kan være holdninger, nyheder, produkter, tjenesteydelser, nyheder fra pressen, lovgrundlag, markedsføring og miljø. På virksomhedsbloggen er mulighederne større end i præsentationer på virksomhedens hjemmeside og sprogbruget kan være mere frit.

Corporate blogging giver mulighed for en dialog med interessefællesskaber og personer, som ønsker viden og indsigt i specifikke emner.

De fleste der læser virksomhedsblogs, er lurere, andre er spammere, som ønsker et link og lidt Google ”LOVE” til deres website for enhver pris. Der er typisk meget få der ønsker en reel debat, IT guruen Jacob Nielsen har i 1996 beskrevet en model der tager udgangspunkt i disse faktorer 90-9-1 modellen.

Men, holder denne model nu også i dag? Hvor der er meget mere fokus på sociale medier, og virksomheder anvender sociale netværk i deres online markedsføring såsom Facebook, Twitter og Corporate blogging.

Vores holdning er at modellen nok skal justeres lidt i forhold til den oprindelige udgave, men mange af elementerne er stadig faktorer, man bør se på når strategier planlægges og efterfølgende rulles ud i de forskellige medier.

Åben eller lukket blog?

Corporate blogging handler om at få budskabet fra virksomheden distribueret på Internettet. Det handler om online markedsføring af virksomhedens værdigrundlag, holdninger, produkter, kunder og tilgangen af nye kunder til virksomheden.

I den ideelle verden vil det være rart med en åben blog, her vil brugere kunne kommentere de emner der er på bloggen og forholde sig aktivt til disse emner, besvarelsen eller kommentarer vil kunne ses i realtid, dvs. når posten er besvaret. Nogle virksomheder vælger den åbne virksomhedsblog og har muligvis afsat ressourcer til at have redaktionel gennemgang af de forskellige indlæg hen over dagen, dette kombineret med en funktionalitet, som giver andre brugere mulighed for at rapportere ulødige kommentarer og ting der ikke vedrører den aktuelle post.

Den lukkede blog, her er det kun muligt at kommentere på indlæg efter der er oprettet en brugerprofil, hvor virksomheden har kendskab til en konkret tilmelding og en email adresse, det er ikke altid de rigtige informationer der foreligger på sådanne tilmeldinger, men det giver mulighed for at styre virksomhedsbloggen med en lidt hårdere hånd.

Midt imellem anvendes en metode hvor brugere eller personer, der tidligere har kommenteret på indlæg, og er godkendt vil kunne kommentere blogindlæg i realtid.

Mange blog ejere oplever en syndflod af kommentarer i form af kommentarspam, her forsøger lykkeriddere sig med at skaffe det eftertragtede linkjuice ved at kommentere med nøgleord kombineret med link til alverdens hjemmesider.

Man skal som virksomhedsejer / marketingafdeling være klar over det ikke altid er personer der forsøger tilmeldinger til virksomhedsbloggen, men software udviklet til massedistribution af spam. Der findes software hvor man indtaster forskellige ankertekster og links, disse submittes efterfølgende af et program, som har en stor database over blogs indenfor et specielt segment og som har åbne potmuligheder. Problemet kan dog delvist løses ved brug af spamværktøj til gennemgang af indkommende kommentarer.

Blogindlæg giver virksomheden mulighed for at få en anden markedsføringsvinkel til sine kunder og brugere, her kan holdninger som ikke normalt udtrykkes i forbindelse med virksomhedens hjemmeside kunne præsenteres for brugerne i et forum der ikke nødvendigvis er ligeså objektiv udformet.

Google elsker nyheder

Så her vil der også kunne hentes øget trafik fra søgemaskinerne når nye indlæg postes på virksomhedens blog.

Tilmelding nyheder