Bøde for skjult reklame i BT

Bøde for skjult reklame i BT

Ifølge en pressemeddelelse fra forbrugerombudsmanden har BT inkasseret en bøde for ulovlig markedsføring i en annonce, der fremstod som en almindelig redaktionel artikel af et udenlandsk bingo site.

BT lover at stramme op på avisen procedurer fremover, når der udarbejdes annoncer, der kan minde om redaktionel omtale.

Artiklen (annoncen) var udformet således den kunne udskrives eller sendes videre til en ven.

Det fandt Forbrugerombudsmanden var skjult reklame og politianmeldte derfor B.T. i maj 2009 for at overtræde markedsføringslovens § 4. Ifølge denne bestemmelse skal en reklame fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form og uanset i hvilket medie, den bringes.

Forbrugerombudsmanden påpeger, at læsere skal kunne stole på indhold der fremgår i en avis, det gælder også emner der er udarbejdet med almindelige principper om journalistisk uafhængighed, med mindre det fremgår at der er tale om en annonce, hvilket så skal markeres med en tekst der viser det er en annonce der er tale om.

Den ansvarshavende chefredaktør har som nævnt fået en bøde på 10.000 kr. for overtrædelse af markedsføringslovens § 4, jf. § 30, stk. 3, jf. medieansvarslovens § 27, stk. 2.

Forbrugerombudsmanden havde oprindelig også politianmeldt Berlingske Media A/S og ikke kun den ansvarshavende chefredaktør.

Berlingske Media A/S blev imidlertid i en dom af 1. december 2009 idømt en bøde på 60.000 i en anden sag vedrørende skjult reklame i en af selskabets lokalaviser. Da B.T.’s overtrædelse fandt sted før denne dom, og da anklagemyndigheden skønnede, at selskabet ikke ville være blevet idømt en strengere straf, hvis dette forhold havde været med i retssagen, frafaldt man tiltale over for selskabet med henvisning til straffelovens § 89 og retsplejelovens § 722, stk. 1.

Ad Creep markedsføring er skjult reklame

AD Creep i markedsførings sammenhæng, det er typisk varer eller ydelser, der kræver noget mere beskrivelse, og hvor brugeren kan påvirkes af andres succes med dette produkt, her identificerer brugeren sig således med den pågældende person i reklamen (artiklen), som jo ikke fremstår som reklame, men som den skinbarlige sandhed, udtalt at en person som ytrer sig om hvor stor glæde pågældende har ved at anvende dette produkt. ( slankekure, træningsmaskiner, multi millionær på 10 dage etc.).

Men faktum er, at der er grupper af brugere som vil reagere positivt på denne form for annoncering, de tror på budskabet sande værdi og køber varen i tiltro til den beskrivelse produktet får.

Man skal dog være opmærksom på der ikke er frit slag til at skrive hvad som helst i sit markedsføringsmateriale, markedsføringsloven udstikker nogle retningslinjer der skal overholdes i forbindelse med god markedsføringsskik, hvilket afspejles i bødeforlægget til BT.

Vi har tidligere beskrevet emner om skjulte reklamebudskaber i markedsføring og annoncering.

Skjult reklame i markedsføringen  – Ad Creep markedsføring

Tilmelding nyheder