Børnehaven & Skolegården

Børnehaven & Skolegården = Reputation management

Online reputation management i dagligdagen

Vi har inden for det sidste år oplevet en kolossal stigning i online reputation management opgaver for virksomheder og personer.

Hvorfor nu det?

Internettet i dag giver hurtig adgang til at lukke gylle ud hvis folk er utilfredse med et eller andet, eller føler sig stødt på manchetterne, hurtige beslutninger giver hurtige løsninger i form af utilfredshed der flyder ud over alle grænser, i nogle tilfælde grænsende til det perfide.

Hvis jeg ikke får min vilje lige NU! Så skal jeg nok sørge for at resten af verden får at vide at jeg er utilfreds med det jeg beskriver etc.

Er det nu altid berettiget?

I nogle tilfælde er der noget om snakken, virksomheden eller personen er dybest set selv ude om de problemer som opstår i den pågældende situation, men i andre situationer er der absolut ikke hold i virkeligheden i de anklagepunkter der smides på nettet, mange gange anonymt, hvor hensynet til egen person er højere end hensynet til de personer der hænges ud i cyberspace.

I sådanne situationer kan folk der dybest set ikke har gjort noget som helst forkert, havne i en destruktiv spiral, hvor beskyldninger får lov at flyde, og være medvirkende til at en person eller virksomheds ry og rygte kan blive negativt påvirket af den vildledende omtale.

Hvor går grænsen for børnehave og skolegårdens mentalitet på nettet?

Hvis en konkurrerende virksomhed hænger sine kollegaer eller konkurrenter ud på nettet, eller spiller med på vognen, i form af at nedrakke en anden virksomhed, og samtidig fremføre sig selv som ”hellig” og super troværdig, er der tale om overtrædelse af markedsføring- og straffelovgivningen samt gældende konkurrencelovgivning.

Så hvis der er tale om virksomheder der anvender illoyal markedsføring, kan dette imødegås ved sagsanlæg mod de navngivne personer og konkurrenter, som ser en mulighed i at der er ytringsfrihed, men som skal overholde konkurrencelovgivning etc.

Er der tale om privatpersoner som føler sig klemt i et leverandør / kundeforhold, forholder virkeligheden sig anderledes, ved at beskrive forløb med negativ genklang er det ikke pr. automatik noget som der kan føres sager imod, med mindre der åbenlyst strider mod sandheden og f.eks. er pure opspind, eller i strid med virkeligheden.

Nogle privatpersoner forlanger penge for at fjerne deres udtalelser fra nettet! Nogle gør op hvad de finder rimeligt i forhold til det de mener at de har tabt eller mistet på den aftale de har indgået med virksomheden eller personen. Her begynder det at blive farligt, nu er der tale om pengeafpresning som modydelse, ved at udtale f.eks. at for kr. 5.000,- fjernes det pågældende indlæg. Dette går ikke. Her overtrædes straffelovgivningen helt klart, der kan med rette foretages politianmeldelse for et sådant forhold.

Derfor bør personer der ønsker at ytre sig om forhold som ikke kan dokumenteres, være yderst varsomme i deres angreb, ligeledes skal krænkede parter være opmærksom på der findes flere instrumenter at anvende til opgaven, når der skal udføres online reputation management for virksomheden eller personen.

Men en god grundregel ved online reputation management, er at jo før der sættes ind, jo hurtigere vil den positive omtale kvæle den negative, gammel negativ omtale kan godt fjernes, men hvis det er meget udbredt kan det tage længere tid at få bugt med.

Tilmelding nyheder