Knækker du afsætningskurven

Knækker du afsætningskurven?

I disse tider kan man som virksomhed fristes til at sætte priserne ned, dette for at få solgt nogle flere varer eller tjenesteydelser til sine kunder.

Men er prisreduktion vejen til større afsætning i forbrugsleddet?

Hvis man som virksomhed, kan slippe godt af sted med isoleret set, at sænke priserne i forhold til sine konkurrenter, vil man vinde markedsandele, og få et større salg. Men sådan ser verden ikke altid ud, der vil være en risiko for konkurrent reaktioner, når de ser at prisniveauet på produkter sænkes, her vil det typisk ske hurtigere, hvis der ikke er så mange konkurrenter på det pågældende produkt, det der i fagsprog hedder differentieret duopol eller differentieret oligopol.

Når der er færre virksomheder i konkurrence situationen skal man indregne risikoen for, at de andre virksomheder følger trop, og sænker priserne tilsvarende eller mere, således at niveauet kommer under den tiltænkte pris, og derfor ikke oppebærer nævneværdig avance for de implicerede konkurrenter.

Derfor er det vigtigt også i online markedet, at holde et vågent øje med sine konkurrenter deres priser, ydelser og varer, og holde en pris der er konkurrencedygtig i forhold til, men ikke skabe krigslinende tilstande i prisreduktioner, hvor ingen af virksomhederne tjener noget på de produkter, der sælges, men udelukkende kører tilbuddene for ikke at miste sine allerede opnåede markedsandele.

Man kan beregne hvorledes en afsætningskurve knækkes og konsekvenserne heraf, det gælder både ved prisreduktioner og prisstigninger i forhold til konkurrerende virksomheder. Her vil der typisk være tale om, ved prisstigninger i egen virksomhed på x antal kroner, vil dette kunne bevirke et fald i salget, dette kan betyde der er kunder, som skifter leverandør, ved reduktion i priserne vil der kunne skabes et mersalg, hvis der ikke opstår en konkurrencesituation, hvor der opstår kamp om kunderne på enkeltydelser og priserne derved sænkes uforholdsmæssigt meget i den pågældende priskrig.

Mange af disse gamle metoder og faktorer indenfor afsætning og økonomi har stadig sin berettigelse i den moderne online markedsføring, man bør som udgangspunkt anvende metodikken i sine onlinestrategier, både når det gælder annoncering på søgemaskinerne, i form af Google adwords annoncer og i sine markedsføringskampagner generelt.

Læs mere om online markedsførings strategierBrand strategier

Tilmelding nyheder