Ad Creep Markedsføring fungerer det online?

Ad Creep Markedsføring fungerer det online?

AD Creep markedsføring, er reklamer der henvender sig utraditionelt til forbrugeren, der anvendes ikke den traditionelle salgsfremmende markedsføring overfor læseren, men markedsføringen er typisk indpakket, så den virker mere som en redaktionel omtale af et produkt eller ydelse, end en egentlig reklame, denne markedsføringsmetode og forskellige undergrupperinger går også under navnet advertorial.

Der kan være tale om forskellige tilgange til denne annonceringsform, men ses tit i forbindelse med salg af naturmedicin og kosttilskud.

Nu har fru Jensen ingen luft i maven mere! Efter i mange år at have  været plaget grusomt af denne lidelse, har fru Jensen, fulgt et godt råd fra en veninde, som i mange år har brugt hirsepillen fra firmaet Hirse pillerne A/S, dette produkt har så gode egenskaber mod luft i maven, og virker på kroppens eget immunsystem samt genopbygger kroppen, så den allerede efter det første glas piller fremstår som en tyveårig, fru Jensen, som er 75 år gammel er nu helt kureret og ligner en teenager.

Slankekure med før efter billeder, står ligeledes i kø for at vise hvor meget frk. Hansen har tabt sig siden hun begyndte at spise ioniserede Zinktabletter fra Pille kompagniet, som har videreudviklet en gammel recept fra Dr. Münster i Zurich, resultaterne taler for sig selv, folk bliver tynde som pinde efter sådan en kur.

Et andet eksempel er træningsmaskiner til styrketræning af arme og forbedring af mavemuskler mv., her vil man også tit se instrumenter, der med få minutters træning om måneden giver den helt utrænede kontormand overarmsmuskler på størrelse med lårene på en russisk skovarbejder, ja sågar uden at svede, mavemusklerne, er så spændte at man skulle tro det var løgn, den obligatoriske sixpack er standard efter få dage, så er strandturen  reddet, det kan man tydeligt se på billederne.

Ad Creep markedsføring er f.eks. også når spåkoner og sandsigersker, der formedelst nogle få hundrede kroner kan skabe lykke for dit liv i al evighed, her går den ene succeshistorie efter den anden i takt med at ”den redaktionelle annonce” læses igennem og fremstår som den sande virkelighed.

Annoncer som ovennævnte kender alle med sikkerhed, de er fast inventar i forskellige husstandsomdelte aviser og blade, reklamen fremstår som redaktionel, materialet i markedsføringen er tilrettelagt som om det er en journalist der har talt med fru Jensen og frk. Hansen og hørt om deres erfaringer med det pågældende produkt, men fakta er nok snarere, at indholdet er blevet til under en brainstorming i marketingafdelingen, i forbindelse med annonceringen og køb af spalteplads i det pågældende blad, frem for en egentlig faglig og saglig vurdering af produktet.

Mange af de produkter der sælges med Ad Creep markedsføring ville have svært ved at blive solgt på normale vilkår, hvad skulle budskabet være? Piller mod luft i maven, slankekure, hvor adskiller disse piller sig fra receptpligtig medicin fra lægen? Salget ville være svært, ligeledes ville det være svært at sælge spådomme og en talisman, hvis det stod under ugens tilbud, næ en god historie om en eller anden der efter en sådan seance scorede den store gevinst, sælger bedre.

Men med en redaktionel omtale som reklamesøjle, er budskabet nemmere at sælge, mange overser at der rent faktisk er tale om annoncering og tror der er tale om virkeligheden.

Kan AD Creep anvendes i online markedsføring?

Ja, det kan anvendes indenfor områder hvor man kan have en præsentation til brugerne, denne præsentation beskriver den ene lykkelige begivenhed efter den anden, get rich in five minutes, er en måde at gøre det på, her stiger fordelene for et køb i takt med man læser mere af annoncen igennem, her har man så forud defineret en målgruppe der ligger indenfor dette segment i sin online markedsførings strategi.

Men det er ikke alle brancher der kan bruge AD Creep i markedsførings sammenhæng, det er typisk varer der kræver noget mere beskrivelse, og hvor brugeren kan påvirkes af andres succes med dette produkt, her identificerer brugeren sig således med den pågældende person i reklamen (artiklen), som jo ikke fremstår som reklame, men som den skinbarlige sandhed, udtalt at en person som ytrer sig om hvor stor glæde pågældende har ved at anvende dette produkt. ( slankekure, træningsmaskiner, multi millionær på 10 dage etc.).

Men faktum er, at der er grupper af brugere som vil reagere positivt på denne form for annoncering, de tror på budskabet sande værdi og køber varen i tiltro til den beskrivelse produktet får.

Man skal dog være opmærksom på der ikke er frit slag til at skrive hvad som helst i sit markedsføringsmateriale, markedsføringsloven udstikker nogle retningslinjer der skal overholdes i forbindelse med god markedsføringsskik.

Uddrag af markedsføringsloven.

Generelle regler om adfærd på markedet

Vildledning, nedsættende omtale m.v.

§ 3. Der må ikke anvendes urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser, som er egnet til at påvirke efterspørgsel eller udbud af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder også angivelser, der på grund af deres form, eller fordi de angår uvedkommende forhold, er utilbørlige over for andre erhvervsdrivende eller forbrugere.

Stk. 3. Der må ikke anvendes vildledende fremgangsmåder af lignende betydning for efterspørgsel og udbud som angivet i stk. 1 eller fremgangsmåder af tilsvarende betydning, såfremt de på grund af deres særlige form, eller fordi de inddrager uvedkommende forhold, er utilbørlige over for andre erhvervsdrivende eller forbrugere.

Stk. 4. Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres.

Forbrugerbeskyttelse

Markedsføring rettet mod børn og unge

§ 8. Markedsføring rettet mod børn og unge skal være udformet med særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lette at påvirke og nemme at præge.

Stk. 2. Markedsføring rettet mod børn og unge må ikke direkte eller indirekte opfordre til vold, anvendelse af rusmidler, herunder alkohol, eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler.

Forbrugerombudsmanden kan gribe ind!

Desværre er det ikke altid forbrugerombudsmanden ser disse annoncer og griber ind, men han har rent faktisk mulighed for at gribe ind, når fantasien får frit slag med alle mulige GODE HISTORIER i forbindelse med et mere eller mindre værdiløst produkt, og fakta herved bliver ren fiction i markedsføringsmaterialet.

Men det kan klart anbefales at overholde markedsføringsloven, hvis man begynder at lege med denne annonceringsform.

Læs også om.:  Viral marketing – Online markedsføring

Tilmelding nyheder