Storytelling i markedsføringen

Storytelling i markedsføringen

I dag er storytelling blevet et vigtigt redskab når man arbejder med markedsføring, at fortælle en historie om virksomheden og de produkter der tilbydes til kunderne, giver større udbytte af sin markedsføringsindsats.

Når den gode historie skal fortælles skal det ske på en måde som får kunden til at forstå markedsbudskabet i historien, dette på en måde som giver en form for indsigt i produkter og ydelser, herved oplever kunden følelsen af at komme ind bag virksomheden og dens produkter.

Det giver kunden mulighed for at få viden om noget af det der ligger gemt bagved virksomhedens ydelser / produkter, her kan du vise nogle af de emner der giver kunden en bedre viden om din virksomhed eller produkt. Man kan i virksomheden typisk fortælle om f.eks. produktionsmetoder, måder produktet er skabt på, hvad ligger der bagved virksomhedens succes?

Hvordan oplever brugerne i dag virksomheder arbejde utraditionelt, ved at løfte en flig af hvordan tingene skabes i virksomheden, se f.eks. film, hvor der tit efterfølgende vises hvordan de enkelte scener er optaget, forskellige scener vises hvor der er fraklip etc. Andre virksomheder fremviser produktionsmetoder, hvor produktionsprocesser beskrives fra idé til færdigt produkt, her ses designeren med sine første tegninger af produkterne, produktions faciliteter osv. i vedlagte foldere sammen med produkterne.

Det handler om at skabe den gode historie i virksomhedens markedsføring.

Del nyheden!
Tilmelding nyheder