SEO No Cure No Pay

SEO No Cure No Pay

Vi har I gennemsnit 8–10 forespørgsler om måneden om søgemaskineoptimering og online markedsføringsopgaver på No Cure No Pay basis, men størstedelen af forespørgslerne bliver aldrig udmøntet i egentlige aftaler.

Hvorfor?

Typisk er virksomheder, der søger efter No Cure No pay SEO løsninger ude efter at opnå en fordel ved at kunne købe den helt store søgemaskineoptimeringsløsning, og komme hurtigt i mål med sin online markedsføring, og derved opnå øget salg. Alt sammen på den betingelse at kunne betale for opgaven i takt med at indtjeningen øges, og inden for det område, der ønskes søgemaskineoptimeret.

Hvem henvender sig?

Der henvender sig bla. opfindere af en eller anden dippedut eller et epokegørende produkt, der med garanti vil kunne distribueres til hele Verden- og i et antal, man næsten ikke kan forestille sig, men de mangler lige at få produktet markedsført, så kører det!

Onlineshops indenfor mange brancher, her er der typisk tale om virksomheder, der ønsker gode placeringer og max søgemaskineoptimering inden for områder med ekstremt meget konkurrence, som f.eks. EDB, tøj og hvidevarer.

Mange af disse webshops ligger på løsninger som Dandomain, Scannet og lign. gode systemer til at søgemaskineoptimere på, men den type virksomhed, der ønsker No Cure No Pay SEO løsninger kører i langt over 90% af henvendelserne på helt almindelige standardmæssige templates, hvor der er mange tomme mellemsider, og ikke den bedste brugervenlighed på sitet.

Vores vurderingsgrundlag?

Når vi skal indgå i en aftale om SEO No Cure No Pay, så er det fordi der skal tjenes penge på opgaven, helt på samme vilkår, som hvis der blev købt en standard løsning eller købt rådgivningstimer til opgaven.

Derfor stiller vi krav til virksomheden, der ønsker den helt store forkromede SEO pakke, det skal være muligt for begge parter at kunne opnå en fordel ved aftalen.

Vi ser på følgende faktorer:

 • Virksomhedens produkter
 • Eksisterende hjemmeside
 • Konkurrenter indenfor samme salgsområde
 • Virksomhedens alder
 • Virksomhedens visioner
 • Virksomhedens regnskab
 • Vores vurdering af de markedsføringsmæssige muligheder
 • Nulpunkt for aftalen ( Nuværende omsætning ).
 • Aftaleperiodens længde
 • Afstigningsmuligheder for kunden i aftaleperioden
 • Revisorrapport
 • Forkøbsret til produkt/virksomhed ved salg

Virksomhedens produkter

Produkterne har en betydning for om der kan skabes tilstrækkelig omsætning, således der via de tiltag, der sættes i gang med den store søgemaskineoptimering af websitet, også kan betale for de udgifter, der er forbundet med udarbejdelsen af SEO løsningen. Mange opfindere har igennem tidens løb brugt meget tid på at forklare os de store muligheder i deres produkt, hvis det bare lige fik en kærlig hånd med søgemaskineoptimering. Desværre har vi måttes skuffe flere med et NEJ tak til opgaven – og har efterfølgende kunnet konstatere at både ideen og virksomheden efterfølgende er forsvundet fra jordens overflade.

Eksisterende hjemmeside

Platformens udseende har ligeledes stor betydning for afsætning af produkter, her tænkes specielt på områder, der er indenfor modebranchen og ligestillede områder, her skal den designmæssige del være på linje med de andre aktører i samme segment. En Dandomain webshop med en helt almindelig standard templates, det duer bare ikke i det nævnte segment.

Konkurrenter indenfor samme salgsområde

Er der tale om konkurrence indenfor brancher, hvor der er konkurrerende virksomheder, som arbejder med søgemaskineoptimering på højt niveau, og kombinerer det med Google adwords med budgetter på kr. 150.000,- pr. måned. Disse forhold skal holdes op imod den løsningsmodel, der skal strikkes sammen.

Virksomhedens alder

Er der tale om en nystartet virksomhed? Er det et ApS med en indskudskapital på kr. 80.000,- og foreligger der regnskabsmateriale fra tidligere år? Eller er der kun tale om virksomhedsbudgetter, (Ny virksomhed)?

Er der tale om nystartede virksomheder med begrænset hæftelse, så stiller vi altid krav om en bankgaranti på anfordring – og på et beløb, der modsvarer opgavens omfang i hele aftaleperioden.

Virksomhedens visioner

Det er vigtigt at virksomheden giver svar på de visioner og tiltag, der kan skabe den helt rigtige forretning, og vedblive at kunne forøge indtjeningen på nettet med de produkter, der sælges fra hjemmesiden.

Virksomhedens regnskab

Det er vigtigt at der er en sund økonomi i virksomheden, således driften og visionerne kan føres ud i livet, det er ligeledes en forudsætning at der ved opstart ikke ligger regnskabsmateriale, hvor kapitalen er ædt op og soliditetsgraden er på -15% I sådanne tilfælde, skal der altid stilles bankgaranti.

Vores vurdering af de markedsføringsmæssige muligheder

Vi vurderer den eksisterende løsning på baggrund af de tidligere nævnte parametre, og her ser vi på hvilken løsning, der skal til for at kunne matche de andre spillere på markedet, herunder gå ind og tage markedsandele fra ligestillede forretninger etc.

Nulpunkt

Da vi skal indgå en længerevarende aftale, skal der findes et startpunkt. Vi indgår aldrig i en aftale med kunder, som f.eks. siger vi ligger allerede på side et på Google med søgeordet dippedut eller lign. Og gennemgår liste op og ned på alverdens søgeord, som ikke skal tælle med i aftalegrundlaget.

Men vi ser på hvor meget forretningen har genereret i omsætning i den tid den har kørt online, hvis forretningen f.eks. har haft et salg på kr. 3.000.000,- så indsætter vi nulpunktet her. Det betyder at de første tre millioner forretningen genererer, er helt fritaget for provision af nogen art, hvis de samme forudsætninger* for denne omsætning foreligger. ( *Hvis virksomheden tidligere har købt en lign. løsning fra en af vores kollegaer i branchen, og den tages ned ved ophør, så ændres nulpunktet ud fra disse forudsætninger).

Afhængigt af produktet aftales en provision af salget fra websitet

Aftaleperiodens længde

Der er altid en bindingsperiode på 36 måneder ved indgåelse af SEO No Cure No pay løsninger i modsætning til vores andre løsninger, hvor der aldrig indgås kontrakter med bindingsperioder.

Hvorfor er der så bindingsperioder på den nævnte type løsning?

Det skyldes at der typisk er tale om forholdsvis store SEO opgaver med mange timer til onsite programmering, tekstudarbejdelse og en kontinuerlig linkbuilding, for at holde websitet i god form på SEO siden.

Afstigningsmuligheder i aftaleperioden

Vi giver kunden mulighed for at komme ud af aftalen kvit og frit efter 12.måneder, hvis de forudsætninger, der udarbejdes indenfor det valgte segment ikke kan opfyldes, det kan være placeringer, omsætning eller en kombination af begge dele. I sådanne tilfælde vil aftalen kunne opsiges, og det koster ikke kunden en krone, men er forudsætningerne opfyldt kan aftalen ikke opsiges før efter 36. måneder.

Revisorrapport

Vi tror på folk, men forbeholder os altid retten til at kræve revisorrapport i forbindelse med dokumentation af omsætning og lign. faktorer.

Forkøbsret til virksomheden i aftaleperioden

Hvis ejeren ønsker at afhænde sin forretning eller patenterede produkter i aftaleperioden, så skal der betales et vederlag på en procentsats af virksomhedens / produkternes pris til os, hvis aftalen ikke fortsætter på samme vilkår, forudsætninger og betingelser, herunder kreditvurdering af ny køber og evt. garantistillelse.

Vi forlanger forkøbsret til patenterede produkter / virksomhed – og til samme pris som den er udbudt til.

Vi køber normalt ikke virksomheder op, men forbeholder os ret til det i situationer, hvor en person sælger sin virksomhed til et andet ApS, eller nærtstående personer, og til en salgspris der ikke svarer til den værdi produktet / forretningen reelt har.

SEO køb din løsning i stedet

Vi anbefaler ikke kunder at købe SEO No Cure No pay løsninger, det billigste for kunden vil altid være at købe en færdig SEO løsning – og derved undgå længerevarende bindinger etc. Men det er forståeligt at nogle virksomheder gerne vil fordele betalingen af SEO løsningen over en længerevarende periode – og i takt med der sker en omsætningsforøgelse i forretningen.

Vi kan kun sige, det kan blive væsentligt dyrere i det lange løb at bestille en SEO No Cure No Pay løsning. Det kan være trist at skulle betale mere om måneden for SEO løsningen end direktøren i virksomheden får i løn!

Del nyheden!
Tilmelding nyheder